+ Meer informatie

Onderhoudsbeurten

2 minuten leestijd

De BOVAG (vereniging van

tie)-kantoren zijn. Die laatste bieden behalve het basispakket onder andere auto-, tweewieler-, -van een VVV-kantoor ook infor- watersport- en caravanbedrijmatie over geheel Nederland, ven) zegt dat als men ongestoord Met de kleurrijke folder „Vrij van zijn vakantievrijheid wil gemet de VVV" wil men de „Weg- nieten, wel de goede voorbereiwijzers voor Wegwezens" meer dingen getroffen moeten wor"ónder de aandacht van het pu- den. Om ervoor te zorgen dat het i)liek te brengen. Ook bij de vervoermiddel in een perfecte yVV's zal de automatisering ten conditie verkeert, is een vakanbehoeve van de informatiever- tiebeurt de aangewezen weg. De strekking en de bemiddeling haar- BOVAG zegt verder: ,,De vajntrede doen. Doordat de vakan- kantiebeurt begint de laatste jajies in eigen land toenemen, zul- ren steeds belangrijker te wor.|en de VVV's meer werk moeten den. De door de fabrikant voorgaan verzetten. De subsidie- geschreven onderhoudsintervalkraan wordt echter iets dichtge- len komen steeds verder uit draaid. De voorzitter van de elkaar te liggen. Mede daardoor ^ANW zei hierover: „Door het is er ook minder aandacht voor doorvoeren van bezuinigingen onderhoud. En veel bezitters ^door lagere overheden dreigen, van voer- en vaartuigen zijn de ondanks het vele werk dat ge- laatste tijd stevig aan het bezuiiÖaan moet worden bij de WV's, nigen. Op het preventieve onarbeidsplaatsen verioren te gaan derhoud in het bijzonder. We lemet èls gevolg ongebreideld en zen het regelmatig in de krant, onbegeleid gebruik en aantas- Over politiecontroles en veiligting van milieu en landschap". heidsinspecties die extra veel »7 , . /. .. technische mankementen aan VerKeerSinJormatie het Ucht brengen, maar ook over = Met het informatieblad ,,Ver- een toenemend aantal vakantieweersinformatie voor vakantie- gangers dat technische bijstand gangers" biedt de Koninklijke onderweg behoeft. Een vakantie Nederlandse Toeristenbond ANWB aan zijn leden een grote • De vakantietijd is in aantocht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.