+ Meer informatie

Werkgelegenheid maritieme sector kan gehandhaafd

CPB'directeur Van den Beid:

5 minuten leestijd

DEN HAAG — De werkgelegenheid in de maritieme sector van de Nederlandse economie kan in de komende jaren worden gehandiiaafd. Dat steekt gunstig af bij de verwactitingen voor de totale industriële werkgelegenheid. Maar het is zeer wel denkbaar dat deze sector, ondanks de hoge werkloosheid, blijft kampen met een schrijnend tekort aan technisch geschoold personeel.

„De electronica hebben het transport van informatie in onvoorstelbare mate versneld en veranderd. Dat raakt ons direct en intens. Niet doordat de produkten van de drukpers op het punt staan overbodig te worden; geenszins. Maar wel doordat er een geheel nieuwe concurrentie ontstaat en doordat er koUossale verschuivngen in de markt zijn te verwachten", aldus lichtte hij toe. Ter illustratie van de ontwikkelingen in de informatieverstrekking kregen de congresgangers een demonstratie van Viditel. Verder merkte de KVGO-voorzitter op over de ontwikkelingen: „Er heerst op dit moment in Nederland een grote wanorde wat betreft de nu zo sterk veranderde en vernieuwde mogelijkheden van informatieverspreiding. De overheid laat op dit vrijwel voUeidig verstek gaan. Er zijn geen richtlijnen en men krijgt de indruk dat in Den Haag zoveel departementen met de informatica bezig zijn, dat men in feite helemaal niet weet wat men wil". De FNV en binnen haar verband vooral de Federatie Druk en Papier met enkele andere vakbonden hebben hun betrokkenheid bij het onderwerp getoond in de brochure „Media en werknemer". Ook wij zullen ons standpunt nader moeten bepalen", aldus de KVGO-voorzitter. Verder deelde hij mee dat de KVGO momenteel besprekingen voert met de Organisaties van Fabrikanten van Grafische Eindproducten (FGE) om samen een nieuwe organisatie op te bouwen, waarin het grootste deel van alle ondernemingen die zich bezig houden met vervaardiging en afwerking van grafische produkten, zullen zijn verenigd.

Dit stelde prof. dr. C. A. van den Beid, directeur van het centraal planbureau, vrijdagmiddag in Den Haag bij het symposium „Nederland maritiem", dat werd georganiseerd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de koninklijke vereniging „Onze vloot".

Van den Beid verwacht dat de komende jaren de maritieme sector een duidelijk herstel te zien zal geven boven de 0,5 procent produktiestijging die in de jaren 73 tot 80 werd behaald. Terugkeer naar een produktiestijging in deze sector van zes procent, zoals die werd behaald vóór 1973, wordt volgens Van den Beid echter zeker niet gehaald.

Niet gemakkelijk

Een oplossing voor het tekort aan technisch geschoold personeel in deze sector noemde Van den Beid niet gemakkelijk. „Die ligt in beginsel mede in verandering van loonstructuren. Ook op de arbeidsmarkt is het prijsmechanisme van wezenlijke invloed. De ervaLCNINSCN GCZOMDHEIDSZORS pgaveNMB) kol. koersen vorige week kol. koersen deze week .25 Bartimeus, Zeist, 76 80,20 60,20 .75 ld 72 77 76,50 .50 id 71 77 76 .50 Bej.zorg, Katw. 66 74,50 74,50 .25 Bronovo, Haag, 67 73,20 72,50 .26k)65 72,10 72 .50 Chr. Ziekh. Hoogev. 68 73,10 72,20 .00 Chr. Ziekenverpl. Ertnelo,

72 71,50 .00 Diacon.h. Arnhem, 56 73,10 73,10 .25 Diacon.inr. Meppel, 75 80 80 .00 id 71 78,70 78 .75 id 69 78,50 77,50 .50 id 71 77 76 .25 id 72 75 74 .00 id 72 76 74,50 .50 id 69 72,50 74 .00 Ziekh. Eudokia, R'dam 74 74 .25P.C. Ziek.verpl. Dordt e.o. 82 81,10 .50 id 69 77,20 78 ,00 id 69 74,10 75 ,50 id 68 73,70 73 ,50 Prot. Ziekh. Drachten, 70 82 82 .75 id 70 77,80 76,90 S0k)71 78 76 75 id 69 73,50 72,50 .50 Prot. Ziekh. Harlingen, 74 95 95«50 50 id 76 84 84 25 id 73 74,60 74 50 Prot. Ziekh. Bosch, 71 75,90 75,50 00 id 73 76 72,50 75 id 72 72 71 50Streek2h.Ede71 78 75,40 50id72 71 70 25 Ziekh. Oudenrijn, 69 76,50 76,50 50 id 68 74 74,50 25 id 67 73,40 74,50 50 Zonnegloren, Soest, 69 77,30 77.50 50 id 66 75 75 Binnenl.OtJiigaties ring uit het verleden wijst echter op een starre loonstructuur, maar wellicht komt hierin in de toekomst een verandering", aldus Van den Beid. Van den Beid ziet duidelijke positieve vooruitzichten voor de maritieme sector van de Nederlandse economie, „althans wanneer het verloop van de internationale 11.00BNG74-81 100,20 conjuncturen niet te zeer tegen valt". Zo heeft de gespecialiseerde scheepsbouw gunstige-vooruitzichten voor de produktie en is nu al een zeer moderne tak van industrie.

Daarnaast investeert de olie- en gasindustrie grote bedragen in het Nederlandse deel van de Noordzee, met hoog gestemde verwachtingen voor verdere gas- en olie-exploratie. Deze investeringen zullen toenemende uitstralingseffecten hebben op de offshore-industrie en de zeehavens, met name voor de daar vereiste infrastructuur.

Ook vergt de olieraffinage, als belangrijk onderdeel van de zeehavenindustrie in Nederland, omvangrijke investeringen voor nieuwe conversietechnieken. Voor de zeehavenchemie blijft volgens Van den Beid ons land vooralsnog de belangrijkste vestigingsplaats binnen Europa, terwijl de metallurgie bij de zeehavenindustrie in vergelijking met andere landen in ons land een sterke positie inneemt. Hij waarschuwde wel dat zo lang de herstructurering van de staalindustrie binnen de EEG geen feit is, deze moeilijke jaren tegemoet gaat. Pand brieven 125,00 36,50 94,10 85,20e 77,60

LEIOEN — 15 mei andijvie 60-1,20; peulen 7,9012,60; snijbonen 4,90-6,60; stambonen 9,10; chinesekool 1,25-1,35; spitskool 1-1.05; postelein 1,90-2,20; prei 60-1; rabarber 61-80; spinazie 90-1,20; witlof 4,554,80: knolselderij 11-12; sla 18-44; bospeen 1,55-2,15; bosknMt 47*1,32; peterselie 30-51; raapstelen 24-35; radijs 42-56; selderij 33-64; papri1

LEEUWARDEN — Zuivelbeurs 15 mei commissienoteringen in guldens per kg: goudse kaas 5,90- edammer kaas 5,72. broodkaas 5,72. Oe handel was goed.

GROOTEBROEK — 15 mei. Aardappelen 6.000 kg, nieuwe eersteling middel 2.00-2.20. kriel 1,70-1,80, eigenh. middel 16-20. Irene middel 35, woudster middel 35; bloemkool 109.000 st. 6 I 2,02-2,33, 6 II 61-2,02. 8 I 1,69-2 15. 8 II 36-1,63, 10 I 1,28-1.87, 10 II 35-1,40; kroBanken. Handel, Industrie 99,00 94,90 98,50 Buitenl.Obligaties 94,50e 99,20 98,50a 97,80 Premie-obllgaties 52,00 50,00 51,0055,15 55,50 71,00 Converteerbare Obligaties 180,00 176,00 Buitenl.Obligaties 85,00 96,30 94,00 96,30 95,50

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.