+ Meer informatie

Geen vermogenstoets verpleeghuispatiënten

Simons gaat op zoek naar reëel alternatief

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Staatssecretaris Simons van volksgezondheid heeft gistermiddag onder druk van CDA en VVD toegezegd de invoering van de vermogenstoets voor patiënten in verpleeghuizen te heroverwegen na overleg in de ministerraad. De eigen bijdrage voor het verblijf in een verpleeghuis wordt verhoogd van 2200 naar 2700 gulden per maand. Deze bijdrage is, zoals het er nu naar uitziet, niet afhankelijk van het inkomen of het eigen vermogen van de patiënt.

De bewindsman schreef dinsdag nog in een brief aan de Tweede Kamer dat hij bleef bij zijn voornemen om de vermogenstoets wèl in te voeren. Simons vindt dat mensen in een verpleeghuis, net als mensen in een bejaardenhuis, eerst hun spaargeld moeten opmaken, voordat zij aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage van de gemeenschap uit de awbz-pot. De fracties van CDA en VVD vinden dat echter niet aanvaardbaar, omdat naar hun mening op die manier spaarzaamheid wordt gestraft. Simons wijzigde gistermiddag met het oog op deze kamermeerderheid zijn standpunt.

Alternatieven

De staatssecretaris wil de kwestie nu opnieuw in het kabinet bespreken, maar hij betwijfelt of er reële alternatieven zijn. De invoering van de vermogenstoets is een maatregel die voortvloeit uit de Tussenbalans. Deze maatregel moet een bedrag van 135 miljoen gulden opleveren. De Ziekenfondsraad heeft onlangs berekend dat de maatregel niet meer opbrengt dan 12,5 tot hooguit 45 miljoen gulden. Bovendien heeft de Raad van State Simons geadviseerd de vermogenstoets niet in te voeren.

Beide adviesorganen zijn van oordeel dat het vragen van een eigen bijdrage en het invoeren van een vermogenstoets strijdig is met het principe van sociale verzekering. Simons is het met die argumentatie niet eens, omdat het grootste deel van de kosten van een verpleeghuispatiënt, straks 3900 van de 6600 gulden per maand, wordt betaald door de samenleving via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz).

Specialisten

Als het kabinet er niet in slaagt een passend alternatief te vinden voor de vermogenstoets duurt het zeker nog tot 1993 voordat deze toets wordt ingevoerd. Aanvankelijk stond de invoering daarvan voor 1 juli 1992 op het programma. Die datum blijkt niet haalbaar.

Intussen lopen de kosten van de gezondheidszorg aan alle kanten uit de hand. Simons heeft met het oog daarop tijdens de behandeling van het onderdeel volksgezondheid uit de begroting van WVC gedreigd in te grijpen in de inkomens van medische specialisten, als ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars het niet eens kunnen worden over tariefverlagingen in deze sector. Simons vindt dat vooral de praktijkkostenvergoeding een stuk omlaag kan.

Dit dreigement moet worden gezien in het licht van het feit dat de besprekingen hierover dinsdag zijn vastgelopen. Een verlaging van de tarieven van de medische specialisten is dringend gewenst, omdat in 1990 98 miljoen gulden meer is uitgegeven aan specialistische hulp dan de partijen met elkaar hebben afgesproken.

Simons vindt een tariefsverlaging voor huisartsen een te verdedigen stap om een onbedoelde omzetstijging te herzien.

De staatssecretaris ging ook in op zorgen in de Kamer over het groeiende aantal privéklinieken. Hij zei dat hij maatregelen zal nemen als de kostenbeheersing erdoor in het gedrang dreigt te komen of als blijkt dat „mensen met geld" via privéklinieken wachtlijsten bij ziekenhuizen kunnen omzeilen.

Simons is ook bereid volgend jaar nog enkele miljoenen uit te trekken voor uitbreiding van het aantal logeerhuizen voor verstandelijk gehandicapten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.