+ Meer informatie

Onderzoekmethode naar Des-hormoon afgekeurd

3 minuten leestijd

ALMELO -r- De president van de rechtbank in Almelo, mr. H. Drewes, heeft gisteren bij uitspraak in kort geding bepaald, dat het rijksinstituut voor de volksgezondheid (RIV) de tot nu toe gehanteerde methode voor het onderzoek van het kankerverwekkende Des-hormoon bij slachtdieren binnen vijf weken moet beëindigen. De methode mag volgens de president alleen nog worden gebruikt als screeningsmethode.

monenonderzoek is vorige week op initiatief van de ministeries van Landbouw en Visserij en van Volksgezondheid een zogeheten „stuurgroep hormonen" ingesteld die in de hormonenkwestie gaat duiken. In de stuurgroep, onder voorzitterschap van de veterinair hoofdinspecteur van de volksgezondheid dr. M. J. Dobbelaar, zitten deskundigen van de ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid en hun onderzoeksinstituten, aldus een mededeling van de beide ministeries. gesteld zou de stuurgroep er zijn gekomen. „Ook dan zouden we naar een alternatieve methode hebben gezocht. Maar het is alleen de vraag of die er is".

Het kort geding was aangespannen door de exportslachterij Chris Hogeslag in Holten, die een flink deel van haar wekelijkse produktie zag afgekeurd. Contra-expertises, uitgevoerd in België en Duitsland, toonden vaak het omgekeerde resultaat van dat van het RIV.

Vijf weken

De president van de Almelose rechtbank zegt in zijn vonnis dat hij het verbod uiterlijk na vijf weken wil laten ingaan, om zodoende de belangen van de volksgezondheid niet te schaden. Hij verwacht dat het RIV er in die tijd in zal slagen om naast de screeningsmethode een nauwkeurige methode van onderzoek in te voeren.

In het vonnis wordt gezegd dat het KIV erkent dat de door hem gebruikte methode van onderzoek niet precies is en vals-positieve resultaten kan opleveren, waardoor Des-hormonen worden aangetoond, terwijl Des in feite niet aanwezig is. Op de rechtszitting op 13

Doorlichten

De stuurgroep, die tot taak heeft de overheid meer inzicht te verschaffen in het daadwerkelijk gebruik van hormo{Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM — De mi
RIV de kans op een vals-positief resul- bezighouden met het doorlichten van taat op vijf procent geschat. Het RIV heeft volgens mr. Drewes ook erkend dat er nauwkeurige methoden van onderzoek zijn zoals door de hoogleraren Thijssen en Benraad op de zitting voorgesteld.

Stuurgroep
In verband met de rel rond het horde analysetechnieken. Een woordvoer- Nedenand heeit WOensaagmidder van het ministerie van volksge- dag haar nieuwe SChip ,,Slrius"

zondheid voegde daar gisteren desge- gepresenteerd. Greenpeace zal
vraagd aan toe dat ook de omstreden onderzoekmethode van het RIV zal mCt dC SiriUS VOOr hCt CCrSt aCworden bekeken. „Ook al zien de des- tie gaan VOCrcn bij dC jaarlijkse kundigen op dit moment nog niet hoe j„__s_„ .,„_ J:„ „«.*!„(• „f.,„i die methode kan worden verbeterd, dumping Van radlO-aCtlcf afval toch zijn er verschillende evaluatie- InjUnïa.S. technieken mogelijk. De RIV-methode is niet de enige. Wellicht is een combi- De Sirius heeft 30 jaar dienst gedaan natie van verschillende methodieken als loodsstation op de Noordzee. Het mogelijk," aldus de woordvoerder. schip is al die jaren door de marine on

Hij voegde er aan toe dat de instelling derhouden. „Dat is ongeloofelijk goed van de stuurgroep wel verband houdt geweest", aldus Hans Guyt van Greenmet de rel rond de hormonenkwestie peace. maar los staat van de uitspraak van de Aan de Oostelijke Handelskade in Almelose rechtbankpresident. Ook als Amsterdam krijgt de Sirius een kleine de rechter het RIV wel in het gelijk had opknapbeurt. De boot wordt in de ver^^^„^i^^^ti^,^^,,^,^,^^^^^,^^,,,^, trouwde Greenpeacekleuren geschil

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.