+ Meer informatie

Stankoverlast van Dongen bestrijden

Minister Westerterp:

4 minuten leestijd

's GRAVENiMOER — Minister Westerterp van Verkeer en waterstaat heeft woensdagmorgen in - het Brabantse 's Gravenmoer drie pompen in gebruik gesteld die ervoor moeten zorgen, dat de ergste stanko iferlast door de rivier de Beneden Donge wordt verholpen.

Met deze pompen zal per seconde 2 kubieke meter water uit de Amer in de Beneden Donge gebracht worden waardoor het vuile water daar verdund wordt. De minister sprak van een noodmaatregel en een experiment. De oplossing voor de stankoverlast zal pas gegeven worden wanneer de zuiveringsinstaUaties in de gemeenten Rijen en Oosterhout gereed zijn.

Van de installatie in Rijen is de eerste fase nu in bedrijf. Binnenkort wordt begonnen met de aansluitinig van het riolerinigsstelsel van Dongen op deze installatie.

Naar het zich laat aanzien zal het nog ongeveer vier jaar duren voor de stankoverlast in dit gebied voUediig voorbij zal zijn. Volgens voorzitter Vermeulen van het actiecomité „weg met de stank", dat zich sinds 1971 heeft beijverd voor een snellere oplossing had al in 1972 begonnen kunnen worden met de bouw van de installatie in Oosterhout. Het nuttig effect van de doorspoeling van de Beneden Donge raamt hij op 30 procent. Volgens hem is het effect niet groter, omdat op de plaats waar doorgespoeld wordt de riolering en de 's Gravenmoerse vaart samenkomen en de Donige zich verbreed waardoor er vlug waterstilstand optreedt. De vualverwefckers, de afvalprodukten van een aantal leerlooierijen langs de rivier krijgen daardoor de kans toch naar de bodem te zakken. Wanneer het regent komt deze rottende vuiligheid los en veroorzaakt de stank. waarin hij meereed in Rucphen op een stUstaande truck met oplegger is gebotst. De bestuurder was met zijn auto op onverklaarbare wijze in de berm van de weg geraakt. Hij werd ernstig gewondj.

De stankoverlast door de Donge werd /voor het eerst opgemerkt in de jaren '64-'65. Na de afsluiting van Volkerak en Haringvliet werd de stankoverlast erger, omdat de bestaande afvoer via de eb- en vloedbeweging toen niet meer mogelijk was. Riza zullen van nu af regelmatig monsters van het Dongewater nemen om te bezien wat de invloed van de pompen op het biologisch proces in het water is. 71 In de Lombardstraat i's het een en ander veranderd. Ondanks alle ellende, schaarste aan levensmiddelen, gebrek aan brandstof, tengevolge waarvan men overal, waar het kan, hout hakt om toch enige warmte te hebben in de winter, gaat het leven door maar ook het sterven. Moeder Adri is haar man gevolgd en de weg van alle vlees gegaan. Het is een sobere begrafenis geweest. Van zichzelf had Adri praktisch geen familie en de Israels zijn voorzover dat mogelijk was, gekomen, doch het aantal is niet groot geweest. Van Lieven iïs een klein briefje van rouwbeklag gekomen, meer niet. Van Karl en Wilhelm weet Johan niets. Zo nu en dan heeft hij naar Rotterdam geschreven. De brieven kwamen terecht, want er volgt een kort antwoord op, soms van vader, obk wel eens van moeder. Maar, al informeert hij naar hen, over Karl en Wilhelm schrijven zij niets. Hij heeft ook gemeld, dat hij verloofd is met Ida van Dijk, een meisje uit Middelburg, tegelijk enkele bijzonderheden over haar meldend, maar een felicitatie heeft hij nooit ontvangen. Na de begrafenis was dus het huis van Adri leeggekomen. Wat heeft er meer voor de hand gelegen dan dat een suggestie van Sanne de Middelburgse familieleden aan het denken heeft gezet? Waarom zouden Johan en Ida niet trouwen? Ze hadden er de leeftijd voor, .beiden meerderjarig. Dan kunnen zij in de bakkeri'jwohing en Kees en Sanne in de woning, die nu leeg staat. De traditie wordt eenvoudig voortgezet. Er moet aan beide woningen wel een en ander worden verbeterd, een verfje en een behangetje zijn ook wel nodig, maar dat kan wachten tot na de oorlog. Ook aan deze oorlog komt een eind, hoe dan ook. Voor verreweg de meeste mensen zal dat eind een voor Duitsland verloren oorlog zijn. Je ziet het toch voor je ogen, dat te land, ter zee en in de lucht Duitsland op zijn retour is, zij het geleidelijk. In Rusland zijn de kansen ook gekeerd. Stap voor stap gaan de Duitse legers daar terug. Dus maar wachten met ver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.