+ Meer informatie

Vraagtekens bij proef met hulpambulances

Compromis met zorgverzekeraars

1 minuut leestijd

DEN HAAG/ROTTERDAM - Op beperkte schaal is er ruimte voor een nieuw soort ambulancevervoer. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) rekent dit vervoer niet tot het terrein van de ligtaxi, maar wil de laagste categorie van het niet-spoedeisende ambulancevervoer bij de Wet ambulancevervoer onderbrengen. De NRV stelt voor om voordat deze nieuwe vorm van ambulancehulpverlening wordt ingevoerd, eerst twee experimenten uit te voeren.

Dat is de kern van een advies inzake het vervoer van Zieken en gewonden per hulparqbulance dat de NRV gisteren in meerderheid aan staatssecretaris Simons van volksgezondheid uitbracht. Bij het ene experiment vindt de coördinatie van het hulpambulancevervoer door de centrale post ambulancevervoer plaats, bij het andere niet.

Vertegenwoordigers in de NRV afkomstig uit de sector van verpleegkundigen en de Vereniging van directeuren basisgezondheidsdiensten, gaven te kennen geen behoefte te hebben aan experimenten. Volgens hen is de te introduceren vorm van vervoer met hulpambulances volsterkt overbodig. Zij vrezen dat de invoering van deze nieuwe vorm van vervoer de toch al uiterst krappe paraatheid van de spoedeisende ambulancehulpverlening in gevaar brengt.

Het nu voorgestelde experiment is een compromis tussen het hulpverleningsveld en de zorgverzekeraars. De NRV plaatste vraagtekens bij de marginale kostenbesparing die met hulpambulances wordt bereikt. Daar het verschijnsel alleen in grote steden rendabel lijkt, valt er niet meer dan ruim een half miljoen te besparen op een totaalbedrag van 240 miljoen gulden. De zorgverzekeraars gaven aan dat het initiatief van de ligtaxi —nu omgebogen tot hulpambulance- niet bij hen vandaan komt. Dit wordt door het hulpverleningsveld tegengesproken. De zorgverzekeraars willen slechts inspelen op de mogelijke toekomstige stelselwijziging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.