+ Meer informatie

Reactor in Petten werkte zonder een complete vergunning

Geen gevaar voor volksgezondheid

2 minuten leestijd

CALLANTSOOG — Een proefreactor op het terrein van het EnergieK)nderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten heeft jarenlang gedraaid zonder een afdoende vergunning. Voor de lage flux-reactor is de benodigde vergunning op grond van de kernenergiewet verleend, hoewel die niet de vereiste bepalingen bevat over de uitstoot van edelgas.

Dit kwam vrijdag aan het licht tijdens een informatie-bijeenkomst in Callantsoog. Op vragen uit de zaal bevestigden woordvoerders van ECN het manco in de vergunning. De bijeenkomst was belegd op initiatief van een gemeenteraadslid. Hij deed dit naar aanleiding van het plan van ECN om het thermisch vermogen van deze reactor van 10 kilowatt op 30 kilowatt te brengen.


De vergunning behoort op grond van de Kernenergiewet 1970 bepalingen te bevatten over de hoeveelheid argon welke via een schoorsteen geloosd mag worden. Dit edelgas komt mj bij de koeling van het reactorvat, rerdampt uit het koelwater en wordt na een ventilatiesysteem uitgestoten. Deze bepalingen ontbreken in de vergunning.


Volgens een woordvoerder van ECN is het ook voor het bedrijf een raadsel waarom het ministerie van Volksgezondheid ondanks herhaald aandiingen van het ECN nimmer de vereiste lozingsnormen in de vergimning heeft opgenomen, zodat de reactor thans buiten de schuld van ECN in dit opzicht op een onvolwaardige vergunning draait. Als gevolg van het ontbreken van de voorgeschreven lozingsnormen is weliswaar in strijd gehandeld met de Kernenergiewet, maar dit is een puur formele zaak die geen enkele consequentie heeft voor de volksgezondheid.


Kerncentrales zoals die in Dodewaard en Borssele stoten tienduizenden malen meer edelgas uit dan de lage flux-reactor in Petten. Ook de op het ECN-terrein aanwezige hoge flux-reactor van Euratom stoot vele malen meer edelgassen uit, doch ook in dit geval zonder enig gevaar voor de volksgezondheid en met toestemming van de overheid. Het verzuim wordt wat ECN betreft rechtgetrokken bij de vergunning voor het opvoeren van het vermogen van de lage flux-reactor, aldus een ECN-woordvoerder.


ECN heeft inmiddels de benodigde vergunning voor het opvoeren van het vermogen van de lage flux-reactor aangevraagd. Daartegen zijn inmiddels ongeveer zestig bezwaarschriften ingediend, waarvan de helft gelijkluidend is. Die bezwaarschriften zijn nu in behandeling. Het ECN verwacht, dat de (volwaardige) vergunning hiervoor uiterlijk begin volgend jaar verleend zal worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.