+ Meer informatie

Christendom moet het machtsdenken afzweren

Feddema (EVP) in forumdiscussie:

3 minuten leestijd

UTRECHT — Onder het thema „Christenen en politieke partijkeuze" werd vrijdag jl. in het jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een goed bezochte forumdiscussie gehouden. Het forum was georganiseerd door de RROR, de reünistenorganisatie van de CSFR, (een protestant christelijk studentenvereniging), en werd voorgezeten door ir. J. van der Graaf.

Forumleden waren A. P. de Boer (RPF), drs. C. P. van Dijk (CDA), dr. J. P. Feddema (EVP), mr. G. Holdijk (SGP) en dr. A. A. Spijkerboer (PvdA). Zij kregen de gelegenheid in het kort hun politieke plaatsbepaling toe te lichten en gingen daarna in op de vragen die vanuit de zaal werden gesteld.

Uitgangspunt fout
Feddema stelde dat het evangelie met de leer van het Koninkrijk Gods een uniek politiek concept biedt, wat hij het „democratisch missionisme" noemde. De hedendaagse crises rond bewapening en armoede zouden alleen bedwongen kunnen worden door structuurverandering en machtsdeling, daartoe moet het christendom het machtsdenken afzweren. Holdijk kon zich wel vinden in de cultuuranalyse van Feddema, maar vond het uitgangspunt fout. De problemen rond bijvoorbeeld de sociale zekerheid zijn niet meer een kwestie van mentaliteit dan van structuur. Er moeten andere mensen komen, en ook dat dient een volksvertegenwoordiger de overheid voor te houden, aldus Holdijk.

Onduidelijke „C"
Waarom niet met een rooms-katholiek maar wel met een socialist in een partij werd Spijkerboer gevraagd. Deze antwoordde dat het hanteren van het begrip christelijk te pretentieus is. Daarnaast is de „C" van het CDA onduidelijk omdat het grondconflict tussen Rome en Reformatie over de rechtvaardiging door het geloof alleen nooit is opgelost. In de politiek gaat het echter om heel praktische problemen en de PvdA treedt die het meest realistisch tegemoet, aldus Spijkerboer.

Naar aanleiding van het abortusontwerp van CDA en VVD merkte De Boer op dat hiermee de grenzen van het compromis zijn overschreden. Het abortusprobleem is van geheel andere orde dan bijvoorbeeld de wettelijke regeling van de echtscheiding, omdat de dood van een ongeboren kind onherstelbaar is. Bovendien achtte hij het de vraag of het ontwerp iets aan de huidige praktijk zou veranderen. Van Dijk vond het onjuist om het regeringsontwerp hiermee af te doen. Het betekent geen legalisatie ook al is de normstelling onvolledig. Bij afwijzing van het regeringsontwerp was volledige legalisatie het gevolg geweest. Het functioneren van de wet is een kwestie van uitvoering, zei Van Dijk en daarnaar gemeten is ook de waarde van het SGP/GPV-ontwerp gering.

Grens
Hoever mag de wetgever tegemoet komen aan de zedelijke draagkracht van een volk? Van Dijk vond dat er geen grens te geven was maar dat men zich moet beperken tot getuigen, het gaat om het verwerkelijken van een ideaal ook al is dat maar gedeeltelijk mogelijk. Hij haalde daarbij de gelijkenis van het onkruid aan: laat het onkruid opgroeien tussen de tarwe. Holdijk waarschuwde ervoor dat het normbesef wegslijt wanneer de overheid een misstand sanctioneert. Het getuigenis is niet iets minderwaardigs zei hij. De profetie kan niet worden gemist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.