+ Meer informatie

AMBTSDRAGERSCONFERENTIE NAJAAR 1987

3 minuten leestijd

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Dit is weer de gebruikelijke uitnodiging voor de najaarsconferentie voor ambtsdragers.

Deze conferentie is gepland voor zaterdag 24 oktober naar gewoonte in de Ichthuskerk in Amersfoort, aanvang 10 uur. Door de jaren heen stond het aanvangsuur op 10.30 uur. Van veel kanten is aangedrongen op 10 uur als openingstijd, met als overweging dat dan ’s middags wat vroeger kan worden geëindigd. Het comité heeft deze suggestie graag overgenomen.

Het thema voor deze conferentie zal zijn: „Het spreken van de kerk rond ethische vragen en de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen”.

Het zal tot de bespreking worden ingeleid door prof. dr. W.H. Velema te Apeldoorn en ds. T. Harder te Amersfoort.

Ingegaan zal worden op de vraag hoe de kerk via prediking en op andere wijze leiding kan c.q. moet geven aan het leven naar Gods geboden.

Het gezag van het Woord en de persoonlijke verantwoordelijkheid van mondige gemeenteleden moeten beide tot hun recht komen. Hoever mogen prediking en pastoraat gaan in de concretisering van antwoorden? Hier ligt een spanningsveld waarin de kerk gemakkelijk òf te weinig doet en de vragen niet aanraakt, laat staan van een antwoord voorziet, òf te ver gaat door alles in detail aan de kerkleden voor te schrijven.

Daarnaast is er de vraag wat de kerk moet doen als gemeenteleden zich vrijheden veroorloven die de kerk niet voor geoorloofd houdt. Is pastoraal vermaan, met alle consequenties van dien, op zijn plaats bij verschil van mening over de geldigheid en de reikwijdte van Gods geboden? Indien ja, hoe komt dat oordeel van de kerk dan tot stand? Berust dat bij de plaatselijke kerkeraad of is daarvoor breder overleg binnen het kerkverband nodig?

Zonder al te zeer op casuïstiek in te gaan zal worden geprobeerd aan te geven hoe concreet de prediking in zaken als deze dient te zijn.

Het onderwerp van deze dag geeft duidelijk een spanningsveld aan. Het ligt in de bedoeling dat ds. Velema vanuit de verantwoordelijkheid van ambtsdragers en vanuit de opdracht van de kerk met ons als eerste dit spanningsveld zal betreden om tenslotte uit te komen bij de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden. Vervolgens hopen we te luisteren naar ds. Harder, die vanuit het pastoraat gedachten zal ontwikkelen over de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden om tenslotte toch ook in te gaan op het spreken van de kerk.

Bij leven en welzijn hopen wij u op 24 oktober a.s. in Amersfoort te mogen verwelkomen.

Namens het comité,

D. Koole, voorzitter

H. v.d. Laan, secretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.