+ Meer informatie

Fusie Delftse ziekenhuizen gaat door

Samen pal Staan voor christelijk ziekenhuis is geen drijfveer meer

5 minuten leestijd

olgens de heer P. C. Elfferich beurslid van de ziekenhuisvereniging hel is er helemaal 'geen belangstel; voor. „Het is triest, maar de ledenjadering over de samenvoeging telilechts vier belangstellenden. Merkirdig is het dat er nog steeds een send aantal leden is waar te nemen. k als blijk van waardering voor de genoten behandeling maar verder zonder bedoeling."

Samen pal staan voor het behoud van een prot. chr. ziekenhuis is dus geen drijfveer meer. En eigenlijk is de strijd al lang gestreden en zijn de posities ingenomen. De afgelopen twintig è dertig jaar is er heel wat gebeurd. „Zijn we heel wat kwijt geraakt", alDELFT Het Bethelziekenhuis zal in de toekomst de protestants christelijke signatuur verliezen. dus Elfferich die toegeeft met weemoed door de samenvoeging een stuk prijs te hebben moeten geven. „Het is verlies als je kijkt naar het verleden. Als diaconessenhuis begonnen en al met al zo'n 80 jaar als prot. chr. ziekenhuis gefunctioneerd. Ik heb het als 16-jarige jongen nog meegemaakt dat de verpleegsters 's morgens de dag in groepsverband op de trappen met psalmgezang begonnen."

Winst

Wat daar van overblijft is straks in samenwerkingsverband een dienst geestelijke gezondheidszorg. Op verzoek kan er een pater, een dominee of een werker van het humanistisch verbond bij de patiënt geroepen worden. „Als je naar de toekomst kijkt toch nog winst", vindt Elfferich.

„Tussen de giganten Den Haag ert Rotterdam zal het Delftse Centrumziekenhuis toch gunstig af blijven steken. Kleinschaligheid is de waarborg voor de menselijke benadering van de patiënten."

De levensbeschouwelijke identiteit zal echter in geen van de drie ziekenhui- • zen meer gevonden worden. Daarmee wordt er toegegeven aan de wens van de patiënt die toch al jarenlang zijn keus laat bepalen door de aanwezigheid van „zijn" specialist.

„We moeten er van maken wat er van te maken is en daarom is als voorwaarde bij de samenvoeging gesteld dat de ziekenhuizen volkomen gelijkwaardig zullen blijven en dat de predikant voldoende ruimte wordt gelaten zijn werk te doen." Elffericb kan zich „levendig voorstellen dat veel mensen zich zorgen maken over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg."

„Maar", zegt hij, „niet alles is negatief te kwalificeren. Als het goed in elkaar gestoken wordt kan het dus nog winst opleveren. En als je de ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgt moet je constateren dat aan samenwerking niet te ontkomen is.

Effectief

De heer J. Z. de Vos bekijkt de gezondheidszorg vanuit een economische gezichtshoek.'Hij is de voorzitter van de Reinier de Graaf Stichting die is opgericht om de samenwerking van de Delftse ziekenhuizen te bewerkstelligen. „Al lang leefde de gedachte dat er in Delft te veel bedden zijn."

„De omgeving dwingt tot vragen", zegt hij, „waarom alles apart. Er kan een veel krachtiger ziekenhuisorganisatie worden opgericht waardoor er meer mogelijkheden zullen komen om supra-specialismen naar Delft te halen. Daardoor zal er veel effectiever gewerkt kunnen worden. In de diagnostiek zullen sneller beslissingen genomen kunnen worden als er in de plaats van röntgenstralen, geluidsgolven toegepast zullen gaan worden. Dan hoeft het, verminderen van het aantal bedden geen vermindering van de kwaliteit in de gezondheidszorg te zijn."

Statuten

Met het „Stappenplan" wordt er op aan gewerkt dat per 1 januari 1986 in Delft een centrumziekenhuis een feit zal zijn. Vorig jaEir hebben de besturen en directie van de drie ziekenhuizen de Reinier de Graaf Stichting gemachtigd tot het op gang brengen van een proces om te komen tot dat centrumziekenhuis.

De eerstvolgende stap is thans het vinden en de aanstelling van een directeur voor de stichting. Hij dient het proces van de fusie te stimuleren en te begeleiden. Niet zo gemakkelijk om voor een tijdelijke baan een nogal hooggekwalificeerde persoon bereid te vinden, eventueel zijn baan elders op te offeren. Theoretisch is het mogelijk dat een van de drie ziekenhuizen zich op de valreep terugtrekt. Een voorbeeld van zo'n situatie is in Haarlem te vinden waar een partner zich ter elfder ure bedacht. Daarom moet in de volgende stap de samenwerking in statuten worden vastgelegd. DELFT Het standbeeld van Reinier de Graaf, vooraanstaand medicus die leefde van 1641 tot 1673.

Vastgelegd is ook de positie van het personeel. Al degenen die op het moment van de oprichting van de stichting bij een van de ziekenhuizen werkzaam waren mogen geen schade van samenwerking ondervinden.

De Vos verwacht voordat de fusie tot stand zal zijn gekomen nog veel „pietepeuterig" werk. Er moet rechtspositioneel voor het personeel een aanvaardbare oplossing gevonden worden en ook de specialisten zullen zekerheid over hun positie willen hebben. Alles zal moeten meewerken om op de streefdatum het beoogde doel te bereiken.

De Vos: „Veel mensen zullen denken dat het eenvoudig te regelen is. Maar stel dat er aan de artsen moet worden 'meegedeeld dat de tijd van de vrije ondernemer voorbij is. Je moet in loondienst. Een specialist werkt op de huidige dag nog altijd 50 uur per week." In loondienst zal hij misschien slechts 40 uur willen werken. Ik noem nu maar even een willekeurig voorbeeld. Als dan de plaatselijke specialistenvereniging zich er mee gaat bemoeien dan kan dat een juridisch steekspel opleveren dat een uitstel van de inwerkingtreding samenwerking veroorzaakt. In het ergste geval kan dat jaren duren."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.