+ Meer informatie

"Huwelijksvoltrekking is gewichtig moment"

Ambtenaar Burgerlijke Stand Zeist:

6 minuten leestijd

Geacht bruidspaar, welkom in deze Willemszaal van het Slot Zeist dat dienst doet als trouwzaal. Mijn welkomstwoord geldt uiteraard ook alle andere aanwezigen hier. Enige tijd geleden heeft u te kennen gegeven op het gemeentehuis van Zeist te willen trouwen. Ik heb u bij uw ondertrouw, voor het eerst ontmoet. Ik herinner me u als stel dat erg spontaan overkwam. Zo zie ik dat nog....."

Zo begon de heer A. P. M. Kuppen, ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Zeist een huwelijksvoltrekking op dinsdag 7 april jl. Omdat voor ieder bruidspaar de officiele trouwplechtigheid een gewichtig moment is, hebben we enkele huwelijksvoltrekkingen bijgewoond en hadden een gesprek met de heer Kuppen, die met veel plezier over zijn werk vertelde. Ik heb 7 jaar in een kleinere gemeente gewerkt, daar had je een grote band met de mensen. Veel mensen die je trouwde, kende je. Nu ik een jaar verhuist ben, kan ik toch niet anders zeggen dat ik het hier goed naar mijn zin heb.

Ook zijn collega's krijgen een pluim. Zijn collega's ABS'ers doen het ook goed. Slechts af en toe trouw ik nu iemand die ik ken. Zoals vorige week. Een dochter van een broer van wilde graag in Zeist trouwen vanwege de mooie omgeving en omdat ik dan hun huwelijk kon voltrekken. Als er dan wat familie en bekenden bij zijn, en ook je eigen vader tegenwoordig is, doet het je toch wel wat. Overigens verliep het verder allemaal erg goed, gelukkig.

Toespraak

De heer Kuppen wijst er terecht op dat de voltrekking van het huwelijk op het gemeentehuis gebeurt en het huwelijk wordt bevestigd in de kerk. Hij maakt in zijn toespraak dan ook duidelijk onderscheid als het gaat om een bruidspaar dat daarna nog naar de kerk gaat of waarbij de gang naar het gemeentehuis het hoogtepunt is. Hij beseft namelijk wel terdege dat voor een paar dat in de kerk trouwt, de kerkelijke bevestiging het besliste hoogtepunt van de dag is, terwijl dat voor de anderen het gemeentehuis is.

„Ik wil helemaal niet in de plaats van een predikant gaan staan, ik weet dat er een duidelijke taak voor hem ligt. Ik vraag van te voren altijd aan het bruidspaar of zij een lange of korte toespraak willen of misschien helemaal niet. Ik heb het eens meegemaakt dat een stel helemaal geen toespraak wilde. Toch verlieten de meesten de trouwzaal met het idee zo van: ,,Was dit nou alles". Maar dan hebben ze het zelf gewild en hgt het gelukkig niet aan mij. Ik probeer er altijd wat van te maken en meestal lukt dat wel. Ik schrijf de toespraak altijd uit. Er zijn collega's die het liever uit hun hoofd doen, maar ik heb wat meer steun nodig. Bovendien is het soms van belang bijzondere gevoeligheden te vermijden".

Er is trouwens ook nog een toespra, kenboek voorhanden met toespraken van collega-ABS'ers. Daar maakt Kuppen geen gebruik van. Het belangrijkste in een toespraak vindt hij om er een persoonlijk element in te leggen.

Van dat persoonlijke element waren we getuige. Bij het tweede huwelijk ging de heer Kuppen in op da toekomstige woonplaats van het bruidspaar. „Jullie komen te wonen in Zoelmond in de Betuwe. Over de Betuwe is een hed dat heet: ,,Eens zal de Betuwe in bloei weer staan", dat je in deze tijd van het jaar ook goed kunt zien. Straks komt de bloesem weer. Ik hoop dat jullie huwelijksleven zal zijn als een bloeiende Betuwe...."

Op zo'n manier onthouden de bruidsparen de leuke dingen die hun door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn toegewenst. ,,Een enkele keer komt het voor dat men vraagt naar de toespraak; in zo'n geval geef ik die graag. Rond de kerstdagen heb ik eens een toespraak in dichtvorm gedaan. Dat viel erg in de smaak".

Voorbereiding

De heer Kuppen geeft toe dat hij een bepaalde spanning voelt voordat hij een huwelijk voltrekt. ,,Het geeft geen nare spanning, maar toch ben je meestal wat zenuwachtig. Tenslotte is het voor het bruidspaar een bijzondere dag en daar moet ik rekening mee houden".

Terwijl Kuppen voor de voltrekking van het eerste huwelijk die middag, nog even zijn toespraak doorleest, verschijnen de eerste auto's van de stoet' al op het plein voor het slot. Tussen het doorlezen van zijn toespraak door, kijkt Kuppen even door een zijraampje om een indruk te krijgen van het paar en gevolg. Wanneer familie en bruidspaar reeds in de Willemszaal zijn gearriveerd, komt de heer Kuppen binnen: in jacquet. Enigszins nerveus heet hij bruidspaar en familie welkom, maar zodra de spanning wat gebroken is, verloopt het zonder problemen. Ook de familie wordt aangesproken en leuke herinneringen worden opgehaald. Verbaasd kijkt soms de een naar de ander om te zien wie een of ander voorval verklapt heeft.

Soms moet ook met pijnlijke gebeurtenissen rekening gehouden worden. „Ik wist", zo vertelt de heer Kuppen, „van het tweede bruidspaar dat een van de oma's ernstig ziek was. Dan moet je toespelingen op grootouders, indien je dat had willen doen, uiteraard vermijden. Zo zijn er wel eens vaker familieomstandigheden die een zekere druk op het bruidspaar leggen".

Omgeving

De prachtige omgeving van het Slot in Zeist is voor menig bruidspaar aanleiding zijn huwelijk in Zeist te laten voltrekken. Overigens is de mooie Willemszaal een prachtige trouwzaal. Daar komt nog bij dat bij droog en vorstvrij weer de rode loper wordt uitgelegd, waardoor de plechtigheid een extra feestelijk tintje krijgt.

Dit jaar worden er zo'n 800 bruidsparen verwacht, daarvan zal ongeveer 25% van buiten Zeist komen. Het is namelijk mogelijk in een andere plaats te trouwen dan dat men ingeschreven staat. Wel moet een van beiden in zijn of haar woonplaats in ondertrouw gaan.

Behalve huwelijksvoltrekkingen van Nederlanders komt het veelvuldig voor dat Engelse, Franse of Duitse huwelijken worden voltrokken. Dit vanwege het feit dat er een militaire basis in de buurt van Zeist ligt. Zeker eenmaal per week komt zo'n buitenlands huwelijk voor. De toespraken worden dan, zeer toepasselijk, ook in het Engels, Frans of Duits gehouden. Uiteraard brengt dat extra werk voor de ambtenaar.van de burgerlijke stand mee.

Ook de heer Kuppen heeft verschillende buitenlandse huwelijken voltrokken. „Het kost wel meer moeite om de toespraak in een vreemde taal te houden, maar het is wel erg leuk. Ik denk dat het in het buitenland niet voorkomt, een huwelijksvoltrekking in je eigen taal".

Daarnaast heeft de heer Kuppen ook wel eens een huwelijk voltrokken van een Hindostaans bruidspaar. ,,Zij vroegen toen of het mogelijk was dat er Hindostaanse muziek gedraaid werd onder het plaatsen van de handtekeningen. Dat was in hun land de gewoonte. Ik heb dat niet geweigerd, omdat ik wel aanvoelde dat het voor hen heel veel betekende".

Alle aanstaande bruidsparen kunnen dus in Zeist op het prachtige Slot hun huwelijk laten voltrekken. Er is een ,,maar".... Degenen die een binding met Zeist hebben, doordat een van beiden, of ouders, pleegouders of grootouders er wonen verdienen ruim ƒ 100,-. Echtparen van buitenaf betalen namelijk ƒ 128,- meer voor hun huwelijksvoltrekking dan zij die een binding met Zeist hebben. Vermeldenswaard is hierbij dat men op donderdagen om 9.00, 9.45 en 10.30 uur kosteloos kanbrouwen, al loopt men dan wel het risico dat er meer bruidsparen tegelijk trouwen. Overigens wordt in dat geval ƒ 5,voor het trouwboekje gerekend.....

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.