+ Meer informatie

Geen dorpsraad in Eist (gem. Rhenen)

Gemeenteraad besluit:

2 minuten leestijd

RHENEN — In het dorp Eist (U) zal geen dorpsraad in het leven geroepen worden. Een onderzoek heeft uitgewezen dat slechts de „import" belangstelling voor een dorpsraad heeft zodat men van de vorming afziet.

De stenunen staakten dinsdagavond over een voorstel van de meerderheid van het college van b en w om voor 12 leerlingen 3.000 gulden uit te geven voor het Humanistisch Vormingsonderwijs. De stemmen staakten doordat het SGP-raadslid W. E. van Laar wegens familieomstandigheden de vergadering niet kon bijwonen en het WDraadslid R. Rosbag met de SGP en het CDA inclusief wethouder mevrouw H. van Dijk tegen het voorstel stemde.Ir. H. Fokker (SGP) zei dat de SGP tegen het voorstel zou stemmen omdat de Humanisten het absoluut gezag van Gods Woord lochenen. Dit godloochenende onderwijs zou de ontkerstening van Nederland alleen maar bevorderen, aldus de SGP'er. Het CDA-raadslid G. J. van Santen wees erop dat de gemeenten, nog niet bij wet waren verplicht voorIfprnntiof ^'^"'"8^" t^ treffen om de mogelijkheid /i-liarnuuej te openen voor Humanistisch Vormingsonderwijs. geleden hebben gedaan bij het ontstaan van de Christelijke scholen en zoals nu ook plaats vind bij de vorming van schooladvies- en begeleidngsdiensten die nog geen subsidie ontvangen van het Rijk omdat ze nog niet door de minister erkend zijn. Doordat ook de heer Rosbag (WD) tegen het voorstel van b en w stemde, staakten de stemmen, en hët zal de volgende vergadering weer aan de orde komen. De gemeenteraad stelde tarieven vast voor graf- en begraafrechten voor de nieuwe algemene begraafplaats te Rhenen. Het SGPraadslid J. M. Visser trachtte b en w te bewegen de begraafplaats in Eist (U) open te houden omdat er naar zijn mening nog voldoende ruimte aanwezig is om te begraven. B en w stelden evenwel dat deze ruimte reeds uitgegeven is. De raad stelde verder een krediet beschikbaar van 245.500 gulden voor de aanschaf van een nieuwe brandweerwagen voor het brandweerkorps te Eist (U).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.