+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

T. Lemstra-van der Kooi, Daar ben je moeder voor, Uitg. Voorhoeve, Kampen 1999. 77 blz. f 14,90. Voor mij ligt de zesde druk van dit boekje. Het is oorspronkelijk uitgegeven in 1993. Tjitske Lemstra-van der Kooi is erin geslaagd een boekje te schrijven dat op een aansprekelijke en directe manier ingaat op de leefwereld van christelijke moeders in deze tijd. Daar kunnen ook ambtsdragers nun winst mee doen.

E. Nieland-van Veen, Levend geloof. Bijbelstudie over de brief van Jakobus. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1999. 86 blz. f 14,95.

Dit boek over de brief van Jakobus is speciaal geschreven met het oog op bijbelstudiegroepen. Zoals te verwachten, is er algemene informatie over de achtergrond van de brief en over de persoon van Jakobus. De uitieg per pericoop is beknopt en helder. De gerichtheid op het groepswerk is duidelijk te merken aan de vragen die aan het begin en het eind te vinden zijn. Elk hoofdstuk begint met vragen die de groep vanuit de eigen beleving aan het denken zet over het onderwerp. Aan het eind van het boek wordt nog eens navraag gedaan om te zien of het bespreken van de boodschap van de brief van Jakobus voor het persoonlijk geloofsleven tot (meer) zegen heeft geleid.

Omdat er ook handreikingen worden gedaan voor de leiding van de groep en voor het maken van een inleiding, zal het voor velen een plezier zijn met dit boekje te werken.

Dr. J. Stolk (red.), Op de drempel (serie: christelijke opvoeding). Uitg. Groen, Heerenveen 1999. 198 blz. f 27,50.

Er verschijnen allerlei boeken over christelijke opvoeding. Kennelijk is daar veel vraag naar. Dat is niet vreemd, want jongeren en hun ouders komen veel vragen tegen in de loop van de opvoeding. Dit boek bedoelt een handreiking te geven om antwoorden op het spoor te komen. In 5 hoofdstukken wordt iets verteld over de leefwereld van jongeren tussen 16 en 20 jaar. De kracht van het boek ligt in de goed gedoseerde informatie die gebundeld wordt met praktijkvoorbeelden. Door de combinatie van deze twee elementen krijgen ouders aan de ene kant inzicht in wat hun kind(eren) beweegt, terwijl aan de andere kant wordt duidelijk gemaakt hoe ouders op een goede manier kunnen reageren naar hun kinderen toe.

Hoofdstuk 3, over jongeren in de mist, geeft eerlijk aan dat opvoeden niet altijd zonder moeite verloopt. Soms raken jongeren ontspoord. De opvoeding die zij meekregen (of die hun werd onthouden) kan daarvan een oorzaak zijn. Hoe kun je dan als ouders en kinderen met elkaar in gesprek blijven? Een tovermiddel reikt dit boek niet aan, maar wel overwegingen die de moeite waard zijn om ook door ambtsdragers gelezen te worden.

De laatste twee hoofdstukken gaan over de groei naar de volwassenheid en over Studie- en beroepskeuze. In de leeftijd van 16 tot 20 jaar komt de eigen verantwoordelijkheid van jongeren sterk naar voren. Terecht wordt niet alleen aandacht gegeven aan de groei naar volwassenheid en het vinden van een eigen weg in het leven, maar ook aan de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God en zijn gemeente. O.a. komt in dit verband het doen van openbare geloofsbelijdenis aan de orde.

‘Op de drempel’ is het één na laatste deel van de serie “christelijke opvoeding”. Gezien de inhoud van wat geboden wordt, zien we met belangstelling uit naar de completering van de serie. Van harte aanbevolen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.