+ Meer informatie

III. Opgaven van het door de Classicale quaestoren in 1932 ontvangene

6 minuten leestijd

De Quaestor van de classis Appingedam ontving over 1932 o.m.: het quotum uit alle gemeenten;

voor het Hulppensioenfonds van Farmsum, 't Zandt, Garmerwolde, elk f 10;

voor het Fonds voor noodlijdende kerken en personen: Collecten: Appingedam f 10, Farmsum f 3.87, Mcedhuizen f 3.95, Opwierde f 14.15, Tjamsweer f 17.50, Bierum f 4.23, Godlinze f 7.30, Holwierde f 10, Jukwerd f 1.50, Krewerd I' 2.73, Losdorp f 17.71, Solwerd f 2.73, Spijk f 15, Uitwierde f 1.05, Eenum f 1.50, Garrelsweer f 13.115, Garst-huizen f 16.62, Leermens f 2.70, bellens f 6.25, Loppersum f 5.34, Oosterwijtwerd f 9, Stedum f 10.50, Wirdum f 7.69, 't Zandt F 15.57, Zeerijp f 10.30, Garmerwoide f 4.83, Hellum f 6.82, Kolham F 5, Over-schild f 15.85 Schildwolde f 15, Siddeburen f 20.04, Slochteren f 17.50, Ten Boer f 11.04, Thesinge f 1.30, Woltersum f 3.51;

Giften: Farmsum f 15, Hellum f 5;

Niets zonden: Heveskes, Oterdum, Weiwerd, Delfzijl, Westeremderi, Harkstede, Wittewierum;

voor het Fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften: Slochteren f 18.50;

voor het Fonds tot verbetering der schraalste predikantstraktementen: Ten Boer f 6.58, Wirdum f 7.25, Kolham f 5.31, Krewerd f 5.50, bellens f 7;

voor de Generale Kus: Appingedam f 30 Farmsum f 27, Opwierde f 7.40, Tjamsweer f 21, Bierum f 6.0S, Godlinze f 10.25, Holwierde f 10, jukwerd f 2, Krewerd f 5.75, Losdorp f 7.35, Solwerd f 18, Spijk f 15, Uitwierde f 7. Eenum f 1.50, Garrelsweer f 10.50, Garsthuizen f 15, Lellens f 8, Loppersum f 1, Oosterwijtwerd f 5.50, Stedum f 34.35, Westeremden f 7.74, Wirdum f 7.06, Zeerijp f 44, Garmerwoide f 20.25, Helium f 2.25 Kolham f 4.81, Overschild f 23, Schildwolde f 32, Siddeburen f 34.75, Slochteren f 17.50, Ten Boer f 49.89, Thesinge f 5.50, Wittewierum f 6.20, Woltersum f 16, niets zonden: Heveskes, Oterdum, Mcedhuizen, Weiwerd, Delfzijl, Leermens, 't Zandt, Harkstede;

nagekomen over 1931; Weiwerd f 2.50;

bijdrage voor de Algetneene kas van de Diaconieën: Appingedam f 10, Farmsum, Eenum, Oosterwijtwerd, Stedum, Garmerwoide, Schild wolde, Siddeburen, Slochteren allen 1 5, uit de overige gemeenten f 2.50, behalve Heveskes, Oterdum, Meedhuizen, Weiwerd, Delfzijl, Leermens, 't Zandt, Harkstede, die niets zonden;

voor de Algemeene Synodale Weduwen- en Weezenbeurs: van de vacatures: Farmsum f 106.72, Mcedhuizen f 139.91 Oterdum-Heveskes f 194.94, Weiwerd f 96.64, Delfzijl f 87.45 Godlinze f 70.65, Solwerd f 127.47, Spijk f 31.41, Uitwierde f 180.50, Eenum f 108.99, Garrels weer f 168, Zeerijp f 74.03, Harkstede f 113.15, Thesinge f 98.83, Ten Boer f 60.87, Wittewierum f 167.63;

indiensttreding: ds. A. A. de Bruijn f 10;

standplaatsverwisseling: ds. J. J. Talens f 20, ds. H. A. ten Hove I' 20, ds. G. J. J. Rensink f 20, ds. L. van Dijk f 20, ds. J. Visser f 20;

voor 5 exemplaren Handelingen der Synode: F 50.

— De Quaestor van het Classicaal Bestuur van Winsum ontving over 1932:

alle quota, behalve van Westerwijtwerd, Pieterburen, Ulrum, Andel, Eenrum, Obergum;

voor 1931: van Vierhuizen en Obergum;

alle bijdragen van de diaconieën, behalve van Westerwijtwerd en Pieterburen tot een bedrag van f 120;

uit 3 gemeenten voor het Hulppensioenfonds: n.l. Uithuizen, Leems, Noordwolde à f 10 per predikantsplaats is f 30;

voor 5 exemplaren Handelingen der Synode: f 50;

10 % vacaturegelden: Hornhuizen f 119.74, Zuidwolde f 87.465, Westerwijtwerd f 185.645, den Andel f 174,12, Tinallinge f 115.35, Eppenhuizen f 177.72, Oosternieland f 214.41, Roodeschool f 16,72, Pieterburen f 228.97, Roodeschool f 59.91;

contributie voor de Algemeene Synodale Weduwen- en Weezenbeurs: uit de plaatsen zonder rijkstraktement: Uithuizen, Breede, Warfum, Uithuizermeeden, Eenrum, Pieterburen, Lccns, Westernieland. Mid-delstum, Bedum, Huizinge, Wetsinge en Westerwijtwerd f 20, uit Ulrum f 15;

verwisselen van standplaats van ds. O. J. Reinders en ds. M. van der Voet ieder f 20, bij indiensttreding van ds. I. F. de Jong f 10;

collecten voor het Fonds voor noodlijdende kerken en personen: uit Bedum f 14.13, Huizinge f 15.25, Kantens f 14.32, Middelstum f 13, Noordwolde f 2.02, Onderdendam f 5.52, Westerwijtwerd niets, Zuidwolde f 4.80, Breede f 1.70, Eppenhuizen niets, Oosternieland c.a. f 10, Roodeschool f 13.23, Rottum f 2.40, Stitswerd f 4.06, Uithuizen f 29.26. Uithuizermeeden f 30.76, Usquert f 10, Warfum f 13.98, Zandeweer f 7.42, Lccns f 17.725, Niekerk niets, Pieterburen f 1.33, Ulrum niets, Vierhuizen f 7.85, Warfhuizen f 4.10, Wehe f 11.10, Zuurdijk f 7, Westernieland f 2.23, Adorp f 5.68, Andel f 3, Baflo f 5.21, Eenrum f 6.61, Mensingeweer f 3.13, Obergum f 5, Tinallinge f 4.07, Wetsinge f 9.16, Winsum f 12.05;

voor 1931 uit Eppenhuizen f 3.38;

voor het Fonds tot verbetering der schraalste predikantstraktementen: uit Breede f I.585;

voor de Generale Kas: uit Bedum f 29.95, Huizinge f 11, Kantens f 10, Middelstum f 11.50, Noordwolde f 3.12, Onderdendam f 14, Westerwijtwerd niets, Zuidwolde f 18, Breede f 1.72, Lippenhuizen niets, Oosternieland c.a. f 5, Roodeschool f 20, Rottum f 3.07, Stits werd f 4.50, Uithuizen f 25, Uithuizermeeden f 15, Usquert f 6.85, Warfum f 22, Hornhuizen f 44, Leens f 22.40, Niekerk f 5.71, Pieter buren f 6, Ulrum niets, Vierhuizen c.a. niets, Warfhuizen niets, Zandeweer niets, Wehe f 22.75, Zuurdijk f 9.70, Westernieland c.a. f 16, Adorp f 16, Andel f 3, Hallo f 1, Eenrum f 9, Mensingeweer f 4.50, Obergum f 6, Tinallinge f 1.03, Wetsinge f 15, Winsum f 20;

voor 1931 uit Pieterburen f 2.47, Zandeweer f 8.

De Quaestor van het Classicaal Bestuur van Eindhoven heeft in 1932 ontvangen:

het quotum van alle gemeenten f 220;

voor het Hulppensioenfonds: van predikantsplaatsen f 120;

collecten voor het Fonds voor noodlijdende kerken en personen: Bergeijk f 5; Bladel f 6.50, Budel F 4.70, Eindhoven f 37.25, Heeze f 19.26, Hoogeloon f 5.15, Valkenswaard f 4.58, Veldhoven f 3.50, Asten f 2.20, Deurne f 2.50, Heleuaveen f 0.56, Helmond f 13.75, Nuenen f 10, St. Oedenrode f 3.16, Oirschot f 7.25, Someren f 2.50, Veghel f 8;

voor het Fonds lot verbetering der schraalste predikantstraktementen: Bergeijk f 5, Bladel f 3, Budel f 4, Eindhoven niets, Heeze f 22.75, Hoogeloon f 9.50, Valkenswaard f 3.25, Veldhoven f 5, Asten f 3.20, Deurne f 2.50, Helenavcen f 0.68, Helmond niets, Nuenen niets, St. Oedenrode f 3.48, Oirschot f 10.75, Someren f 5.13, Veghel f 14;

voor het Fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften: Bladel f 2.50, Veghel f 6;

voor de Generale Kas: Bergeijk F 0.25, Bladel f 11, Budel f 10.50, Eindhoven niets, nagekomen 1931 f 218.10, Heeze f 58, Hoogeloon f 9.50, Valkenswaard f 18.75, Veldhoven f 8, Asten f 17.25, Deurne f 26.70, Helenavcen f 10.30, Helmond f 46.50, nagekomen 1931 f 27.50, Nuenen f 17.15, St. Oedenrode f 6.50, Oirschot f 7.75, Someren f 11.50, Veghel f 17;

voor de Algemeene Synodale Weduwen- en Weezenbeurs: van den Ring Helmond 10 % der vacaturegelden 1e kwartaal f 37.58, 2e kwar taal f 30.00, 3e kwartaal f 22, van den hulpprediker te Eindhoven G. Bos voor indiensttreding f 10, en huwelijk f 10, van ds. van den Berg te Helenaveen indiensttreding f 10, van ds. E. A. J. Plug te Nuenen wegens huwelijk f 25 en leeftijdverschil f 20, van ds. R. J. van der Meulen te Someren wegens standplaatswisseling f 20;

3 exemplaren Handelingen der Synode: f 30.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.