+ Meer informatie

SER maakt plan voor herstel van economie

loonmatiging, ombuiging en herverdeling

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Loonmatiging, ombuigingen in de uitgaven an de overheid en die voor de sociale zekerheid, herverdeling an het bestaande werk en een zo goed mogelijke combinatie van lobaal en gericht beleid ter versterking van de economjsche ructuur, vormen het recept van de sociaal-economische raad >ER) voor het economisch herstel in de komende vier jaar.

Dat blijkt uit het ontwerp-advies ^er het sociaal-economisch beleid op iddellange termijn, dat de SEK op 15 ei behandelt. Het advies is voorbereid )or de commissie ontwikkeling natioile economie (ONE) die onder voorzitrschap staat van SER-voorzitter dr. J. : Pous. Uitgangspunt blijft het streven naar volledige en volwaardige werkgelemheid". Om dat te bereiken dient vol;ns de SER-commissie een meerjarig onomisch programma te worden op'Steld. Een sanering van de economihe situatie is hierbij noodzakelijk, aarvoor zijn ingrijpende ombuigingsaatregelen nodig die een aantal jaren in kracht moeten blijven. Uitstel van e maatregelen is niet verantwoord, ndat dit de ombuigingspijn alleen aar zal vergroten, aldus het ontwerp-. Ivies. DRS. DE POUS ...vierjarenplan...

Met die herverdeling van het werk moet volgens het concept-advies op korte termijn een begin worden gemaakt. Uitgerekend is dat bij een jaarlijkse arbeidstijdverkorting van 2,5 procent bij een gelijkblijvende bedrijfstijd, in vijf jaar de werkgelelegenheid met 330.000 personen zou kunnen toenemen, een cijfer dat al eerder door de FNV-er C. Inja naar buiten is gebracht. Voorwaarde daarbij is dat de loonsom per werknemer evenredig wordt verlaagd. Voor een werknemer met een modaal inkomen ( Mu rond 33.000 gulden) zou dat op zich een koopkrachtdaling van een procent betekenen. Daar staat tegenover dat deze loonsverlaging onmiddellijk werk oplevert, aldus de commissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.