+ Meer informatie

Geen besluit over verlaging wiebeltax vóór eerste april

VVD is er duidelijk voor

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De regering zal niet vóór 1 april beslissen of de wiebeltax 1 juli omlaag gaat. Minister Langman (Economische Zaken) zei dit gisteren bij het debat in de Tweede Kamer over de werkgelegenheid.

Verlaging stuit bij de A.R.-fractie en bij de oppositie op bezwaren. „Ik begrijp niet hoe wij op dit ogenblik over een verlaging van een belasting kunnen praten die voor één jaar geldt", aldus oud-minister Roolvink (ARP). De KVP denkt pas aan verlaging als de werkloosheid nog verder is toegenomen. Roolvink wilde de wiebeltax niet los zien van de begroting voor 1973. Hij acht het waarschijnlijk dat kort na een eventuele verlaging alweer structurele belastingmaatregelen nodig zullen zijn om het begrotingstekort te dekken. Onder de verhoging van vijf procent in het kader van de wiebeltax vallen dit jaar: de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de benzine-accijns en de bijzondere verbruiksbelasting op auto's.

BIISISEN RUIMTE
Minister Langman zei dat het kabinet zijn uiterste best zal doen om de volgende begroting binnen de bestaande ruimte te houden. Minister Geertsema (binnenlandse zaken) heeft al verklaard dat niet zal zijn te ontkomen aan drastische besnoeiing van overheidsuitgaven. De enige regeringspartij die zich duidelijk voor verlaging van de wiebeltax heeft uitgesproken is de VVX). De oppositie diende woensdag een motie in, waarin de regering werd gevraagd om pas een beslissing te nemen na overleg met de Kamer. Minister Langman wees de motie al. Hij wees er op dat de regering de bevoegdheid heeft eerst een beslissing te nemen en pas daarna een wetsontwerp tot goedkeuring bij het parlement in te dienen. De voorstellen tot invoering van een selectieve investeringsheffing voor bedrijven in het westen, zullen vóór het zomerreces worden ingediend. Minister Langman verwachtte niet dat de maatregel voor 1 januari 1973 van kracht wordt. De regering beschouwt het terugdringen van de inflatie als een „absolute voorwaarde" voor het behoud van de werkgelegenheid. Minister Boersma (sociale zaken) zei dat het nlèt alleen igaat om de werklozen van dit moment, maar vooral ook om handhaving van de werkgelegenheid op langere termijn.

NIET VERDER
De minister veraette lich tegen verdergaande maatregelen, zoals de oppositie had voorgesteld (500 miljoen gulden extra). „De regering gaat niet met de armen over elkaar zitten. We zullen de ontwikkelingen scherp volgen, en zo nodjg nieuwe maatregelen nemen", was zijn standpunt. sitlef tegenover het plan van de vakbeweging, die uit een soort voorheffing op de pensioenpremies de woningbouw een extra duwtje wil geven. Daardoor mogen echter zaken als optrekking van de AOW en een arbeidsongeschiktheidsverzekering _, voor zelfstandigen volgens hem niét in gevaar komen,

PUISTEN
Op enkele punten kwam de regering aan verlangens uit de Kamer tegemoet. • In Noord-Brabant, waar grote werkloosheid is in de bouw, zal dit jaar al met een deel van het woningbouwprogramma voor 1973 kunnen worden begonnen; • Uit de centrale financiering voor gemeenten komen enkele tientallen miljoenen guldens extra beschikbaar voor plaatsen, buiten het nopi'den, waar de werkloosheid groot is; • Voor woningverbetering zullen ruimere toezeggingen worden gedaan om ook op die manier meer bouwvakarbeiders aan werk te helpen. Minister Udink (volkshuisvesting) ontkende dat er volgend jaar een gat zal ontstaan in de woningproduktie als dit jaar meer wordt gebouwd. De regering heeft Intussen al maatregelen aangekondigd om werkloze leerlingen in de bouw zoveel mogelijk op te vangen,

LOONMATIGING
Minister Boersma was het niet met het Kamerlid Keuning (DS'70) eens dat de matiging bij de lonen nu al is mislulrt. Er moeten nog verscheidene c.a.o.'s worden afgesloten, zei hij. De regering gaat op korte termijn weer praten met het bedrijfsleven. Minister Langman meende dat de concurrentiepositie van ons land in gevaar komt, als de lonen te sterk blijven stijgen. De regering komt eind mei met tussentijdse nota's over het noorden en Zuld-Llmburg. Op stapel staat ook een nota over de werkgelegenheldsproblematlek op langere termijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.