+ Meer informatie

Een test is moeüijk of

4 minuten leestijd

Bovenstaande regelen staan opgetekend In de brochure „In uw elg'en belang" die is uitgegeven door het ministerie van sociale zaken. De directeur van het GAB (gewestel^k arbeidsbureau) in Dordrecht, ir. J. P. Nugteren, •topte ons deze in handen. In deze brochure wordt nameiyk verteld dat men als werkloze vakman of als iemand die over enige üid de werkloosheid ziet aankomen, niet met de handen in bet haar behoeft te zitten. Er z^n talloze omschollngsmogeiykheden en op het GAB weet men haarf^n te vertellen welke mogel^kheden er allemaal z^n In wat voor persoonlek greval dan ook.

Een gewestelijk arbeidsbureau is niet alleen een onderdefl van het ministerie van sociale zaken dat (kosteloos) bemiddelt tussen werkgevers en werknemers en ook niet alleen de werkloosheid (met een mooi woord: arbeidsreserve) registreert, maar nog veel meer doet.

Het GAB zoekt heel graag uit welke bijof omscholingsmogelijkheden er zijn, hoelang dat duurt, hoeveel het kost, het GAB weet de weg in allerlei studiefïnoncieringsregelingen zodat de „volwassen student" er eerder beter dan slechter van wordt. Het GAB doet ook aan testen uitvoeren om iemands capaciteiten te leren kennen en op grond daarvan een vak voor te stellen. Bij het GAB in Dordrecht werkt de heer G. J. Sintemiklaas, beroepskeuzeadviseur. Hij vertelde ons dat letterlijk iedereen zich bij het GAB kan laten testen en dat kost 66 gulden als men niet op een dagschool zit en als men wel een dagschoorbezoekt, kost het minder, 57 gulden. Dat zijn bedragen die in geen verhouding staan met de bedragen veui soms honderden guldens die particuliere (psychologische testbureaus aan hun testcliënten in rekening brengen.

Men behoeft dus helemaal niet werkloos te zijn om in aanmerking te komen voor een test bij een van de vele GAB's in Nederland, Stel dat iemand monteur is en dat vak nog jaren lang zou kunnen uitoefenen, maar graag een ander vak zou leren. Een goedkope test bij een GAB kan hem veel leren over zijn mogelijkheden. Stel dat iemand in de elektrotechniek zit, maar graag hogerop wil. Een test kan. hem leren of dat „hogerop" er voor hem inzit.

Er is meer. In ons land zijn ruim twintig „centra voor vakopleiding van volwassenen" waarmee de GAB's een nauwe relatie onderhouden. Iedereen in Nederland die geen schohng heeft gehad, zijn oude beroep verliest of dreigt te verliezen, en die bij herplaatsing in het arbeidsproces belemmeringen ondervindt, omdat de nodige vakkennis ontbreekt, kan voor scholing, bijscholing of omscholing in aanmerking komen. Maar, dan moet het nieuwe beroep wel vooruitzichten bieden, dat wil zeggen dat in dat nieuwe beroep men niet over afzienbare tijd opnieuw op straat kOmt te staan.

De genoemde „centra" nu zorgen er voor dat deze mensen zich kunnen bekwamen voor een nieuw beroep. In Breda bijvoorbeeld kan men les krijgen in zeventien beroepen, zoals metselen, timmeren, draaien, bankwerken, metaalbewerken.

De weg

De weg van een werklustig iemand die werkloos is, of de werkloosheid op zich af ziet komen, voert allereerst naar een arbeidsbureau. Daar wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. In dit overleg kan al een voorlopige beroepskeuze worden gedaan. Definitief wordt die keuze pas na een beroepskeuzetest om er voor te zorgen dat de juiste man op de juiste (arbeids)-plaBts komt. Deze gratis testen worden afgenomen bij de genoemde „centra".

Is de test ili zoverre positief dat men een cursus bij één der ,.centra" kan volgen, dan leert men hier of op een der bedrijfsscholen die aan een fabriek of werkplaats zijn gekoppeld, de vaardigheden die voor het nieuwe beroep nodig zijn. Het zijn geen jarenlange cursussen. De opleidingsduur varieert van drie tot twintig maanden, afhankelijk van het beroep. Vanouds duurde zo'n opleiding veel langer, maar men zou kunnen zeggen dat de tra.ditioneie opleidingen zijn „ontmanteld," van ballast en teruggebracht tot de basisleerstof, zoveel mogelijk praktijk en zo min mogelijk theorie.

De opleiding is kosteloos, en bovendien ontvangt de cursist een loondervingsvergoeding, een inkomen dus. Het GAB zorgt voor de plaatsing op zo'n centrum en na de opleiding zorgt het GAB ook weer voor een passende werkkring.

Maar ook de man die bij een „erkende onderwijsinstelling" of privé-leraren een Een test voor de toekomst.. studie wil volgen om van beroep te veran- | deren wegens dreigende werkloosheid, kan ' het GAB helpen met een studiekostenregeling. Het rijk betaalt dan de studiekosten. . ! Met andere woorden: iemand die op kos- j ten van het rijk een studie wil volgen om j promotie te maken door fusies van bedrijven, of iemand die werkloosheid in het verschiet ziet liggen, zal graag door het OAB i worden geholpen.

Een heleboel meer kan overigens het GAB (in vrijwel alle grotere plaatsen in Nederland is een GAB) vertellen, mede aan de hand van talrijke brochures voor vele beroepen. Men „zit" er voor een ieder om naar beste weten de juiste voorlichting te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.