+ Meer informatie

Ruimtevaart en de gemene genade

3 minuten leestijd

De Heere regeert; dat de volken beven. (Ps. 99 : 1).

m

Ruimtevaart kan niet ten dienste worden gesteld van de bijzondere genade in de zin zoals dit voor cle historische ontdekkingsreizen wel het geval bleek te zijn. Eigenlijk is het daarmede veroordeeld, want toch waar Christus in wordt gemist, waarin Hij niet wordt gediend, verheerlijkt en geloofd het is zonder geur of heerlijkheid, ja een stank in Gods neusgaten. Waar Christus wordt gemist, groeit het rijpingsproces voor het oordeel.

Dan kunnen de mensen wel ophouden met al het wetenschappelijk werk en zoveel andere dingen zo zal misschien iemand opmerken, terwijl toch het resultaat van zoveel wetenschappelijk werk velen tot nut is. We snijden hiermede wel een uiterst moeilijk probleem aan. Toch is Gods Woord hierin niet onduidelijk. De Heere heeft de mens recht geschapen, daarom blijven Zijn eisen en opdrachten gehandhaafd naar de oorspronkelijke betekenis, hoewel het voor de mens door de zonde en mitsdien door zijn schuld onmogelijk is iets te verrichten, dat de toets van Gods eis kan doorstaan; zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Dat ondanks de ellendige staat, waarin de mens dooide zonde is komen te verkeren vele voortreffelijke — ook wetenschappelijke werken worden verricht, clie voor anderen en soms de gehele mensheid groot nut afwerpen vindt zijn oorzaak niet in de mens, maar in God. Hij verzadigt — onverdiend — al wat er leeft, doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden. Deelt gaven uit naar zijn welbehagen (denk b.v. aan cle bouw van de tabernakel en lees in dit verband het woord vooraf en Boek I van de Pneumatologia van Owen) en in 't kort door zondebederf temperende en zegenrijke werking van Gods Geest, waardoor cle Heere Zijn deugden wil verheerlijken bestuurt Hij alles zodanig, dat cle Heere Zijn doeleinden bereikt. Ook clie gaven aan mensen gegeven, waardoor het mogelijk werd de ruimtevaartapparatuur te fabriceren zijn niet los te zien van de werken van Gods Geest. Hoe worden nu cle laatst bedoelde gaven door cle mens besteed? Wordt met de ruimtevaart Gods eer bedoeld? Is het tot nut van anderen? Is liet gericht op de instandhouding van het menselijk geslacht? Heeft het iets te maken met cle opdracht cle aarde te bouwen, die te vervullen, te onderwerpen enz.?

Helaas moeten we clan konstateren, dat de ruimtevaart geheel in het teken staat van cle macht op aarde. Meer de vernietiging dan de instandhouding van de mens staat op cle voorgrond. Het heeft meer te maken met de ondergang dan met het behoud van mensen. En dat alles niet alleen, maar naar mijn mening kan niet worden gesteld, dat 's mensen verloren koningschap in Adam betrekking had op meer dan de aarde, want zelfs voor Gods kerk geldt, dat zij wel als koningen zullen heersen, doch op aarde. Naar mijn mening valt ruimtevaart voor mensen, clan ook buiten die orde, welke de Heere in Zijn schepping heeft gesteld. Kon van de boekdrukkunst worden gezegd, dat het een stap ten hemel en ter hel was, van cle ruimtevaart is bezwaarlijk iets op te merken, clat het ten dele nog een stap ten hemel zou kunnen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.