+ Meer informatie

Steenkolen: Ook niet alles

3 minuten leestijd

UTRECHT — Het gebruik van steenkolen als alternatief voor het bouwen van kerncentrales om in onze toekomstige behoefte aan energie te voldoen is ook niet alles. Behalve - wat je zou kunnen noemen - politieke bezwaren zijn er ook enkele milieutechnische bezwaren aan te voeren tegen het op grote schaal gebruiken van steenkool als energiebron.

Prof. dr. J. Th. G. Overbeek, hoogleraar in de fysische chemie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, zei dit woensdag in Utrecht tijdens een lunchbijeenkomst van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel. Prof. Overbeek fungeerde min of meer als ,,invaller" voor bestuurder A. Hugenholtz van de Federatie Nederlandse vakbewging (FNV), die een uitnodiging van de maatschappij afwees vanwege de ,,oorlogstoestand" tussen werknemers en werkgevers in ons land tijdens de recente stakingen.

Wanneer men in ons land wil overschakelen op kolen dan zal Nederland volgens de Utrechtse hoogleraar daarmee min of meer afhankelijk zijn van landen die deze delfstof willen exporteren. Landen die daarvoor in aanmerking komen zijn Rusland, Polen, Australië en Indonesië. Jaarlijks zou er dan een partij van ongeveer 35 min. ton kolen moeten worden ingevoerd. Bij verbranding van kolen ontstaat echter as en volgens prof. Overbeek zal er daardoor een gigantische „asberg" ontstaan die ook niet als bepaald milieuvriendelijk overkomt. Daarnaast komen er grote hoeveelheden zwavel, koolzuur, kwik, lood, arsenicum en uraan vrij bij de verbranding van kolen, aldus prof. Overbeek.

Kernafval

De hoeveelheid afvalstoffen bij kerncentrales is beduidend minder (ongeveer vier kubieke meter jaarlijks bij een centrale van duizend megawatt). Maar algemeeri bekend is, dat het om een zeer venijnige soort afval gaat met stalingsgevaar. Volgens de Utrechtse hoogleraar lijkt het opbergen van dat kernafval in zoutlagen diep onder de aardoppervlakte een acceptabele oplossing, die weinig gevaar oplevert voor de mensen

Hoe het ook zij, er moet de komende jaren een keuze worden gemaakt en aan die keuze moet een fundamentele discussie voorafgaan, waarin alle aspecten van het complexe probleem aan de orde komen. Er is nu een nogal emotionele discussie gaande over kerncentrales maar men is er niet, door bijvoorbeeld alleen maar het bouwen van kerncentrales af te wijzen. Aangegeven moet ook worden hoe het dan wel verder moet, aldus de hoogleraar.

Gunstige positie

Prof. Overbeek betoogde, dat Nederland zich in een relatief gunstige positie bevindt, omdat wij over een gasbel in Groningen beschikken. Dat betekent dat we in verhouding tot bijvoorbeeld onze buurlanden iets meer tijd hebben om na te denken over een meer duurzame oplossing voor het energieprobleem. Want ook het eventueel gebruikëti van kerncentrales kan ons niet voor altijd uit de brand helpen, op den duur moeten we toch tot andere vormen van energievoorzieningen komen, waarbij wel wordt gedacht aan de zogenaamde kernfusie. Experimenten daarmee bevinden zich momenteel nog in de ,,Iaboratoriumfase", maar het zou wel eetis kunnen zijn, dat we in ons land voor het eind van deze eeuw een kleine.kernfusiecentrale in werking hebben, aldus prof. Overbeek. "

besparingen

De beschikbare energie wordt - êlk voor eenderde deel - gebruikt in het lèdrijfsleven, voor transport en in de htjizen. Volgens de Utrechtse hoogleraar wordt er over het algemeen zo doelmatig mogelijk omgesprongen met de energie en valt er dus eigenlijk weinig te I^zuinigen. Enige energiewinst zou nog wel te bereiken zijn als men bijvoorbeeld huizen beter ging isoleren maar ook dat betekent in het totaal nog maiar een marginale besparing.

Zelfs een besparing van twintig procent heeft alleen maar tot gevolg dat onze oude bronnen (olie, aardgas, kolen) vijf a tien jaar langer meegaan voordat ze uitgeput raken. Het keuzjevraagstuk wordt dan even voor ons uitgeschoven maar het komt toch terug, aldus prof. Overbeek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.