+ Meer informatie

"Niet zielig terugtrekken maar bemoedigen"

ICRC belegt eerste conferentie voor gereformeerde kerken in Europa

5 minuten leestijd

SOEST - Bemoedigen, elkaar leren kennen, zoeken naar vormen van samenwerking en afstemming, en zeker niet omdat er een houding heerst van "we zijn zielig, help ons". Dat is de drijfveer van de eerste Europese conferentie van Gereformeerde Kerken, zegt ds. R. ter Beek. In Soest komen deze week zo'n tachtig deelnemers uit Europa bijeen om zich te beraden op onder meer kerkplanting en evangelisatie.

Het initiatief ligt bij de zeven Europese lidkerken van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC): de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK), de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales, de Evangelical Presbyterian Church (Ireland), de Free Church of Scotland, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (GKV), de Iglesias Reformadas de Espana en de Reformed Presbyterian Church of Ireland and Scotland.

De ICRC is in 1992 ontstaan als oecumenische organisatie die een alternatief wil bieden ten opzichte van de Gereformeerde Oecumenische Raad (GOR) en de Wereldraad van Kerken. Tijdens de bijeenkomst van de ICRC in Pretoria in 2005 is in de wandelgangen besloten om ook in Europees verband bij elkaar te komen. Een eerdere geplande zendingsconferentie in Nederland moest vanwege een te korte voorbereidingstijd worden afgeblazen. De organisatie van de conferentie deze week had gedacht aan zo'n vijftig en zestig deelnemers te begroeten, het zijn er ruim tachtig geworden. Buiten verwachting, zegt ds. Ter Beek, gereformeerd vrijgemaakt predikant in Soest en secretaris van het samenroepend comité. "Twee weken geleden waren er nog geen aanmeldingen. Het lijkt erop dat het programma en de opzet van de conferentie een olievlekwerking hebben gekregen."

Eerste keer

Het doel van de conferentie is elkaar beter te leren kennen en zo een overzicht te krijgen van het gereformeerde leven in Europa. De zeven ICRC-lidkerken was gevraagd gasten en zusterkerken uit te nodigen. Het resultaat is een breed gezelschap van vertegenwoordigers uit onder meer Polen, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Oekraïne, Hongarije, Rusland, Oostenrijk, de Baltische staten en Zweden.

Het zijn over het algemeen kleine kerken die vertegenwoordigd zijn. De CGK en de GKV vormen met hun respectievelijk 125.000 en 70.000 leden een duidelijke uitzondering op het geheel. Interessante bijkomstigheid is dat zowel de Free Church of Scotland (FCS) als de Free Church of Scotland Continuing (FCSC) aanwezig zal zijn. Deze kerken staan apart van elkaar vanwege een scheuring in 2000. De FCS is lid van de ICRC, de FCSC wilde lid van de ICRC worden maar werd tijdens de laatste internationale conferentie geweigerd omdat zij nog procedeerde tegen de FCS. Nu het proces inmiddels is ingetrokken, is de deur geopend voor lidmaatschap, iets waartoe een volgende assemblee zal moeten besluiten (in 2009 in Nieuw-Zeeland).

Naast de kerken zijn er ook gereformeerde theologische opleidingen met een duidelijk missionaire inslag aanwezig, onder meer uit Riga, Cluj en Kiev. De conferentie wil een breed overzicht bieden van het evangelisatie- en kerkplantingswerk in Europa. De uitgenodigde kerken krijgen de gelegenheid hun projecten op dat gebied in eigen land en in de rest van Europa te presenteren.

Ds. Ter Beek: "We willen netwerken van kerken aan elkaar koppelen in Europa. Dat is nog niet eerder gebeurd. Er was wel de vierjaarlijkse internationale conferentie van de ICRC, met daarnaast zendingsconferenties die regionaal ergens in de wereld gehouden worden, maar nog geen Europese conferentie. Het past overigens ook binnen het buitenlandbeleid van de vrijgemaakte kerken om meer nadruk te leggen op de zusterkerken in de regio."

Het zwaartepunt van gereformeerd kerkelijk leven ligt bij de westelijke rand van Europa. "De vraag is of we elkaar kunnen helpen oog te hebben voor heel Europa", zegt ds. Ter Beek. "Een van de onderwerpen van de workshops betreft de positie van pas gestichte gereformeerde kerken in Europa en de situatie van kleine gereformeerde kerken. Toch is het niet de bedoeling om als het ware een minderheidspositie te beklagen. Er zijn overal ritselingen van activiteiten, al blijven het kleine groepen. De kerken willen elkaar vooral ondersteunen. Er is opvallend genoeg een behoorlijk zelfbewustzijn onder de Europese kerken. Er heerst geen sfeer van: we zijn zielig, help ons, maar de nadruk ligt op wederkerigheid. We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren."

Tijdens de conferentie presenteren evangelisten, zendelingen en kerkplanters hun projecten en leggen contacten met elkaar. Er is alle aandacht voor uitwisseling van ideeën. De CGK en de GKV hebben ook eigen werkers op deze terreinen uitgenodigd om iets van hun projecten te laten zien.

Ontmoeting

Op de agenda is veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Er zijn meer workshops dan plenaire lezingen. Omdat het de eerste Europese conferentie is, zullen de nodige afspraken gemaakt worden. Dat zal in businessmeetings gebeuren. Voor centrale onderwerpen zijn sprekers uitgenodigd.

Prof. J. W. Maris (Apeldoorn) zal morgenavond in een lezing ingaan op de geschiedenis van gereformeerd Europa. Ook zal er een forum zijn over de mogelijkheden voor samenwerken in een zich steeds meer verenigend Europa. Drs. L. W. de Graaff (Hattem) spreekt donderdagavond over "Islam in Europa - bedreiging en uitdaging". De donderdag zal overdag -als "Missions Day"- geheel in het teken staan van evangelisatie en kerkstichting.

De conferentie wordt gehouden in conferentieoord Stayokay in Soest, de voormalige jeugdherberg, en kost voor de hele week slechts 100 euro, inclusief overnachtingen en maaltijden. "We kregen al de vraag of deze prijs de dagprijs of de conferentieprijs is", lacht ds. Ter Beek. "Het is de bedoeling dat de conferentie breed toegankelijk is voor iedereen. De formule is aangeslagen en we hopen dat het initiatief ook een vervolg krijgt. Er is in ieder geval duidelijk behoefte aan gebleken."


ICRC in feiten

- Eerste voorbereidende ontmoeting in 1982.

- Initiatief bij Free Church of Scotland en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

- Vijfentwintig leden.

- Elke vier jaar een internationale conferentie.

- In Soest eerste Europese conferentie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.