+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

Verontrust brochure uitgegeven in opdracht van de publiciteitscommissie van de „Verar.” 46 pag. Prijs 1,50 uitgever T. Wever, Franeker.

In de publiciteitscommissie van de Verontruste Antirevolutionairen hebben zitting D. Vreugdenhil, G. Goossens, L. J. Dijkstra en J. H. Velema.

Op haar instigatie hebben nu de volgende personen in deze brochure een bijdrage geleverd: Dr. A. la Fleur, Ir. Ch. G. Meeder, Dr. J. P. A. Mekkes, Dr. L. W. G. Scholten, Mr. C. J. Verplanke en Dr. D. Vreugdenhil.

In deze brochure geven de auteurs zich rekenschap van de punten, waarin zij het met de leidinggevende figuren en politici in A.R. kring oneens zijn. Al de „knelpunten” welke in die partij de laatste jaren zich hebben doen voelen, zijn op een of andere wijze in dit geschrift aan de orde gesteld. Zo wordt er over de mammoetwet en over de mondiale politiek, over de volkshuisvesting en het subsidiebeleid, over Nieuw-Guinea en de beginselen geschreven.

Het wordt soms nogal scherp gezegd; maar men kan niet ontkennen, dat deze schrijvers gedreven worden door de liefde voor het erfgoed der vaderen — om het zo eens uit te drukken. Deze mensen schrijven niet alsof ze door hun kritiek zich er buiten geplaatst hebben. Maar juist van binnenuit willen ze hun eerlijke bijdrage leveren.

Wie nadenkt over het christelijke organisatiewezen kan niet aan de indruk ontkomen, dat de kracht er uit is. Soms vreest men, dat ze „machtsgroepen” gaan worden. Waar ziet men temidden van de verzakelijking der problemen nog iets van het vuur voor wat God wil?

Van dat vuur zie ik in deze brochure iets oplichten. Ik wil direkt toegeven, dat het stellen van de dingen gemakkelijker is dan het verwerkelijken. Maaier zal naar deze stem geluisterd moeten worden. Deze brochure geeft diskussiestof voor die gespreksgroepen, waarom Mr. Verplanke gevraagd heeft in een van de stellingen, welke aan zijn dissertatie zijn toegevoegd. Alleen tot eigen schade en tot nadeel van heel ons volk zal de A.R. partij voorbij kunnen gaan aan een wezenlijke konfrontatie met datgene wat hier geboden wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.