+ Meer informatie

Installatie De Jonge in Nieuw-Lekkerland

Vechten voor zelfstandigheid"

3 minuten leestijd

NIEUW-LEKKERLAND — „Ik ben blij dat ik tot burgemeester van NieuwLekkerland ben benoemd. Dat duidt erop dat de herindeUng nog niet zo snel te verwachten is", dit zei burgemeester J. dé Jonge onder meer vrijdagmiddag tijdens zijn installatierede.

„Hoewel de reorganisatie van het binnenlands bestuur praktisch in het slop is beland, schijnt deze in de Alblasserwaard toch langzaam tot stand te komen. Ik las van een gemeente die geen eigen burgemeester meer kreeg om reden dat die gemeente binnenkort zou opgeheven worden, dat is bij uw gemeente gelukkig nog niet het geval. We zullen ook moeten vechten voor onze zelfstandigheid. Iemand uit uw mooie waard, die zei me eeiis: „Wanneer er gevochten moet worden dan zullen wij vechten en dan ook tot in de laatste loopgraaf", aldus burgemeester De Jonge.

Hij betuigde zijn dank aan Hare Majesteit de Koningin, zijne excellentie de minister van Binnenlandse zaken, de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland voor zijn benoeming. „Maar bovenal wil ik God daar voor danken. Die dit alles zo heeft gewild. Ook hier is het „de mens overdenkt zijn weg, maar God leidt zijn gang door het leven", aldus de nieuwe eerste burger.

Samenwerking

Burgemeester De Jonge bedankte de wethouders voor het vele werk dat zij in de vacaturetijd verricht hebben. Een goede verstandhouding achtte hij in een college van b en w onontbeerlijk, omdat zij het dagelijks bestuur van de gemeente vormen, hetgeen inhoudt dat het college de bij wet of verordening opgedragen bestuurstaken moeten volvoeren. Vandaar ook dat het college de raad voorstellen moet doen in het belang van de gemeente Nieuw-Lekkerland, c.q. de gemeente die men mag die

Sprekend over de vraa; waarvan men hem reeds op de hoogti gesteld had, zei burgemeester De Jonge dat zijn ervaring was dat de gemeente slechts tot bloei kan komen wanneer er zowel in de raad als in b en w een harmonische samenwerking is. Hij verklaarde met predikanten, kerkeraden, besturen en personeel van scholen, politie en brandweer goede contacten te willen onderhouden.

Loco-burgemeester H. Huitema in zijn toespraak: „U zegt in het RD: „Je zou Nieuw-Lekkerland uitdaging twee kunnen noemen". Als ik terugdenk ak aan uw afscheid in Amemuiden, meneer De Jonge, dan moet ik constateren dat men u daar een heel goed rapport heeft toebedacht. Uitdaging nummer één is dus geslaagd te noemen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, zonder dat ik verder op feiten vooruit wil lopen."

„U wordt vandaag geïnstalleerd als burgemeester van een levendige gemeente. Een gemeente die vol activiteiten zit. Een gemeente die bezig is uit te groeien tot een gemeente ook met een behoorlijk voorzieningenpeil, wat er toe bij zal dragen, dat het welzijn van de burgers wordt bevorderd. Aan het hoofd van die gemeente staat een kritische, zeer nuchtere raad, die weloverwogen beslissingen neemt en die duidelijk een eigen „gezicht" heeft", aldus de heerHuitema.

Na zijn toespraak droeg de heer Huitema de voorzittershamer over en hing de heer J. de Jonge de ambtsketen om. Namens de raad voerde de heer G. Damsteegt (CDA) het woord. Sprekend over het plotseling overlijden van burgemeester J. den Hoed zei hij dat het leven slechts een damp is en de dood ieder uur wenkt. „Maar het leven gaat door. Vandaag is het feest dat wij op gepaste wijze mogen vieren", aldus de heer Damsteegt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.