+ Meer informatie

goed meer belasten

2 minuten leestijd

ERMELO — Onvermijdelijk staat ook de begroting voor het jaar 1981 van de gemeente Ermelo in het teken van de bezuiniging en de ecomonische ressesie.

B en w kunnen de raad echter toch een sluitende begroting aanbieden, waarbij men zich kritisch heeft opgesteld ten aanzien van de uitgaven, die ondermeer gepland waren volgens het door de raad dit jaar aangenomen financiële meerjarenschema. B en w tonen zich verheugd, dat men er in geslaagd is, ondanks ombuigingsoperaties en herverdeling van middelen de raad een begroting voor te leggen waarbij de vastgestelde uitgangspunten konden worden gehandhaafd.

Het finacieel meerjarenschema is voor de jaren 1980 en 1981 volledig verwerkt in de begroting 1981. In het onderdeel investeringen en meerjarenperspectief berekende men een tekort aan de dekkingsmiddelen in de relatie met het financieel meerjarenschema van bijna 325.000 gulden. Als gevolg van verschillen in andere inkomsten en uitgavenramingen kan dit tekort worden verlaagd met 133.000 gulden. lijkse reserveringen ten behoeve de rioolreserve achterwege te lai Hierdoor kan een extra verhoging het rioolrecht in 1981 achterwege 1 ven, wat b en w gezien de huidige ( nomische situatie gewenst achten, be^ek^nd een verlaging van nog ,e lOO.OÖO' gulden waarna het dèKkl stekortmog 92.000 gulden bedraagt B en w overwegen het reinigii recht met totaal 50.000 gulden extr verhogen waarmee dat tekort 42.000 gulden is gedaald en dit bec zal gevonden moeten worden in de riefsverhogingen van onroerendgc belastingen. Dit komt neer op een tra verhoging van 2,5 procent naas algemene bijstelling van vijf procei

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.