+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Pastoraat. Waarvoor ? Waartoe ?

Een publicatie van de Raad voor de herderlijke zorg, 64 blz., prijs f 6,—, Boekencentrum, ’s-Gravenhage 1974.

Dit boekje is een publikatie van de Her- vormde Raad voor de Herderlijke zorg. De tekst werd geschreven door de se- cretaris van die Raad, ds. R. Kaptein. Voor de inhoud stelt de Raad zich ver- antwoordelijk.

Het boekje biedt bezinning op de vraag: Waarvoor ben ik eigenlijk pastor ? Wat kan ik de mensen meegeven ? In het ”voorwoord” lezen we dat getracht is met de moderne theologie in de ene hand en de moderne wetenschap in de andere hand de betekenis van het pastoraat op- nieuw te doordenken .

Te prijzen vind ik, dat het boekje het pastoraat niet in psychologie of sociaal- psychologische vaardigheden laat op- gaan. Het pastoraat is voor de schrijver meer dan een kwestie van methodiek of sociologie.

Te betreuren vind ik dat er zo weinig inhoudelijk over het pastoraat wordt ge- sproken. Grondstelling is dat de mens mens moet worden, volledig, gaaf en voltooid. Daarvoor is de geschiedenis en het werk van Jezus nodig. Wat dit werk inhoudt, en hoe dat ons deel wordt — typisch pastorale vragen, dacht ik — wordt niet uitgewerkt. Ik mis een di- mensie in dit boekje, waardoor het pás- toraat een vlakke inhoud krijgt. Het is geschreven nog voor de dogmatiek van Berkhof verscheen. Het ademt die geest.

Opvallend is ook de geringe betekenis, welke het ambt heeft. Dat Christus door het ambt in een positie tegenover Zijn gemeente staat, ligt buiten het gezichts- veld. Veel sterker nadruk ontvangt het ambt dat ieder gelovige in het pastoraat heeft. Ik wijs ook op het merkwaar- dige onderscheid dat er tussen zonde en schuld gemaakt wordt. Zonde kan een lot zijn. Naar het gezichtspunt van onze verantwoordelijkheid is ze schuld.

Overigens worden er over de persoon van de pastor mooie dingen opgemerkt. Het pastoraat gaat niet op in het func- tionele. De diepte ervan, die gelegen is in de verzoening met God door de plaats- bekleding van Jezus Christus, wordt ge- mist. De taal is nogal moeilijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.