+ Meer informatie

Evang. Zendingsalliantie roept op tot verkondiging

Zestig jongeren meldden zich

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — „We moeten het Evangelie verspreiden, de naam van Jezus verheerlijken", zei een van de sprekers op de Wereldwijde Zendingsdag, die de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) op hemelvaartsdag in de Jaap Edenhal te Amsterdam organiseerde. De zendingsdag bestond in feite uit drie bijeenkomsten, die elk ongeveer anderhalf uur duurde.

R. Prins van de stichting „Licht in het Oosten" sprak tijdens de eerste bijeenkomst over de verspreiding van het Evangelie in de landen achter het ijzeren gordijn. De leider van de organisatie „Jeugd met een opdracht" vertelde van het zendings- en evangelisatiewerk in de grote steden. De laatste spreker van de dag was Kees Goedhart van de organisatie Zending en Gemeente. Hij vertelde het een en ander over een opleiding voor zendingsmedewerkers.

Mankracht
Hoofddoel van deze Wereldwijde Zendingsdag was, het winnen van jongeren, die Gods Woord in binnen- en buitenland willen gaan verkondigen. Aan het einde van de middag vroeg men, of er jongeren waren, die wilden helpen met evangeliseren, die de naam van Christus over de wereld wilden verspreiden.

Aan deze oproep gaven zo'n zestig jongens en meisjes gehoor. Degenen die aan de oproep gehoor gaven, werd gevraagd mee te komen naar de nazorgruimte, waar ze nadere informatie ontvingen. Daarna stelde men aan de 2500 mensen in de hal enkele mensen voor, die zich het vorige jaar hadden aangemeld voor zendingswerk en die nu op het punt stonden uitgezonden te worden.

Veel nadruk legde men deze dag op het feit, dat er een wereld staat te wachten om door Gods Woord bereikt te worden. Zendelingen, zo vertelde men, zijn niet alleen nodig in het buitenland, in China of in Afrika, maar ook in eigen land. Hier noemde men Amsterdam als voorbeeld, waar van de bijna één miljoen inwoners, die Amsterdam telt, er nog maar 30.000 naar de kerk gaan. Men kan ook zeggen 970.000 gaan niet. Naar deze mensen moet men toe, men moet ze laten horen van Christus.

De sprekers zeiden, dat als men deze mensen niet van Christus vertelt, ze er nooit van zullen horen. De bars hebben de plaats van de kerk ingenomen. De mensen zoeken er contact en gezelligheid. Wij moeten, zo zei men, naar hen toe gaan.

Eerste plaats
Men wees erop, dat bij ons de Heere op de eerste plaats moet staan, dat wij de wereld in moeten gaan om het Evangelie te verspreiden om de naam van Christus te verheerlijken. Eigen werk, familie, kleren en dergelijke zaken mogen niet op de eerste plaats in ons leven staan.

De sprekers benadrukten de onschatbare waarde van de Bijbel, het Woord van God dat mensen trekt. Daarom is het zo belangrijk, dat de Bijbel verspreid wordt in die landen, waar dat nog niet is gebeurd.

Verder, zo zei men, is het machtig te weten, dat wij een God hebben Die leeft. Veel mensen bidden tot een koe, een slang of tot een houten of stenen voorwerp. Zendelingen brengen bij die mensen het Woord van de levende God. Wij moeten voor de zendelingen, die dit werk verrichten, bidden.

Verschillende zendings- en evangelisatieorganisaties hadden in de hal stands ingericht. Hier kon men boeken, dia's, grammofoonplaten en andere dingen kopen ten bate van zendings- en evangelisatiedoeleinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.