+ Meer informatie

Boekennieuws

3 minuten leestijd

“Aan armen uit genâ”, door A.F. van Toor; uitg.Den Hertog – Houten; ISBN 978 90 331 2146 3; 310 pag.; € 19,90.

In 1991 overleed totaal onverwacht ds. A. Elshout tijdens een bezoek aan het zendingsveld in Izi in Nigeria. Ds. Elshout had een veelbewogen leven achter de rug en hij kon er ook veel van vertellen wie de Heere altijd voor hem daarin geweest was.
Hij had veel aantekeningen over zijn leven gemaakt. Naar aanleiding van deze aantekeningen en ook de mondelinge verhalen van mevr. Elshout heeft A. F. van Toor een zorgvuldig geschreven boekje het licht laten zien over het leven van ds. Elshout, getiteld : “Aan armen uit gena.“ Het zijn woorden die ik vaak door ds. Elshout met grote bewogenheid heb horen uitspreken tijdens avondmaalsbedieningen.
Arie Elshout werd in Rotterdam geboren en leefde aanvankelijk voor sport en studie. Maar de Heere had andere bedoelingen met Arie. Hij kwam al jong tot bekering en God liet hem zien dat er door de zonde een onoverbrugbare kloof tussen hem en zijn ziel was. Maar het behaagde de Heere ook om onder een preek van ds. W.C. Lamain het enige Middel tot zaligheid, de Heere Jezus, bekend te maken.
De Heere heeft niet alleen Zijn genade in Elshouts leven willen verheerlijken, Hij nam hem ook in Zijn dienst. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten van Utrecht, Scheveningen, Artesia, Kalamazoo, Slikkerveer, Zoetermeer en nogmaals Scheveningen.
Zijn prediking was niet hoogdravend, maar eenvoudig en pastoraal getoonzet. Hij was zeer bewogen met mensen die worstelden met psychische problemen die hij ook uit zijn eigen leven kende. Daarom schreef hij een paar boekjes om daarin een helpende hand te bieden, boekjes die voor velen tot zegen en bemoediging zijn geweest. Het is te begrijpen dat hij een grote rol gespeeld heeft bij het tot stand komen van het psychiatrisch ziekenhuis in Bosch en Duin.
Groot was ook zijn inzet voor het jeugdwerk en het zendingswerk. “Aan armen uit gena” verhaalt ook veel over de uitreddingen van de Heere die ds. Elshout en zijn vrouw hebben mogen ervaren tijdens de oorlog, maar ook later in de pastorie.
Het is daarom de moeite waard om dit boekje te lezen en het ook onder de aandacht te brengen van jonge mensen die in dit boekje kunnen lezen wie de Heere wil zijn voor een arm, zondig mensenkind, maar ook hoe wonderlijk Gods leidingen zijn.
Hartelijk stemmen we in met de auteur, die in zijn inleiding schrijft: “Het leven van ds. Arie Elshout en het leven van zijn vrouw getuigen van de wonderlijke leidingen van een almachtig God, Die in vreugde en zorgen, blijdschap en verdriet altijd de Getrouwe blijft.

Houten, ds. J.S. van der Net

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.