+ Meer informatie

NIEUW HANDBOEK GEESTELIJKE VERZORGING

2 minuten leestijd

In 1996 verscheen het ‘Handboek Geestelijke Verzorging’. Omdat dit standaardwerk al langere tijd uitverkocht was en omdat de ontwikkelingen in de geestelijke verzorging niet stil zijn blijven staan, werd de behoefte gevoeld aan een nieuw handboek. Het is er nu in een forse omvang en in een duurzame uitvoering.

Het handboek is onderverdeeld in drie afdelingen. Deel I beschrijft ontwikkelingen in de geestelijke verzorging zoals die zich in allerlei instellingen binnen de gezondheidszorg in Nederland hebben voorgedaan. Hier is aandacht voor de ontzuiling en toenemende secularisatie in de samenleving. Aan de ene kant moest geestelijke verzorging mee in de professionalisering, die vroeg om pastores die breder inzetbaar waren dan alleen in eigen kring/kerk. Aan de andere kant is er een trend waarneembaar dat ook algemene ziekenhuizen hun patiënten een vorm van geestelijke verzorging willen aanbieden. Het tweede hoofddeel beschrijft de verschillende werkvelden. Achtereenvolgens komen aan de orde: algemene en academische ziekenhuizen, psychiatrie/geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra/ver- pleeg- en verzorgingshuizen, verstandelijke gehandicaptenzorg. Aan dit hoofddeel is medewerking verleend door vele werkers uit de praktijk. Dat is te merken aan de vele voorbeelden en aandacht voor praktijksituaties. Het derde hoofddeel bestrijkt onderwijs en onderzoek. Hier is te merken dat geestelijke verzorging zich langzaam aan het ontwikkelen is tot een eigen specialisme binnen de theologie. Het is te begrijpen dat hier vooral de vragen doordacht worden van de eigen theologische identiteit van de pastor in relatie tot een hele andere levensbeschouwing van de gesprekspartner. Hier valt de term ‘levensbeschouwelijke diagnostiek’ (blz. 773). Daarmee wordt bedoeld dat de geestelijke verzorger in staat moet zijn een ander te helpen om te gaan met ervaringen rondom ziekte, lijden en de eindigheid van het leven in het kader van de levensbeschouwing van de patiënt. Hiermee komt wel een (mogelijke) spanning aan het licht tussen pastor en patiënt, maar het is goed dat er theoretische modellen en diagnostische instrumenten worden ontwikkeld om hierover het theologische debat te kunnen voeren. Vanuit de gezondheidszorg wordt er ook op aan gedrongen deze vragen te doordenken. In het vierde en laatste hoofddeel komen kernthema’s aan de orde zoals ziekte en gezondheid, eenzaamheid, pijn, medische macht, spiritualiteit, suïcide, secularisatie en herinterpretatie van geloof, emoties. Het geheel wordt afgesloten met een register van personen en zaken waardoor de stof snel toegankelijk is.

Voor allen die in de gezondheidszorg te maken hebben met geestelijke verzorging is dit handboek een onmisbaar naslagwerk, hoewel daaraan wel toegevoegd kan worden dat in theologische en ethische vragen de klassieke gereformeerde theologie vaak tot andere antwoorden komt dan de auteurs van dit handboek.

n.a.v. J. Doolaard (red.), Nieuw handboek geestelijke verzorging. Uitg. Kok Kampen 2006, 927 blz, €55,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.