+ Meer informatie

Oost in 't kort

6 minuten leestijd

APELDOORN - Het gemeentebestuur van Apeldoorn dringt er bij de minister van justitie op aan de ongerechtvaardigde verschillen in rechtsgevolgen verbonden aan diverse duurzame samenlevingsvormen op te heffen. B en W van Apeldoorn hebben een brief met deze inhoud ondertekend op verzoek van de gemeente Beverwijk en zes andere plaatsen.

APELDOORN - Alle inwoners van Apeldoorn boven de 75 jaar krijgen binnenkort van wethouder J. M. de Jong een brief over de bijzondere bijstand. Deze voorziening vergoedt onder bepaalde voorwaarden noodzakelijke kosten die te hoog zijn voor het inkomen. Een belangrijke voorwaarde is dat dergelijke kosten niet ergens anders vergoed worden. Voorbeelden hiervan zijn de kosten van een medisch dieet, een bril of een taxi. Volgens wethouder De Jong weten veel mensen niet dat deze regeling bestaat. Daarom vestigt zij hier eens extra de aandacht op. Inwoners tussen de 65 en 75 jaar krijgen de brief over enkele maanden.

ARNHEM - De nieuwbouw van Ziekenhuis Rijnstate aan de Wagnerlaan in Arnhem gaat op donderdag 7 november van start. De Gelderse gedeputeerde mevrouw M. E. C. E. Nagel- Cornelissen geeft samen met enkele patiënten om 15.15 uur het startsein. De nieuwbouw kost ongeveer .SOO miljoen gulden en duurt drie jaar. De voorbereidingen ervoor startten na de fusie van de drie Arnhemse ziekenhuizen op 10 juni 1988. Eind vorig jaar begon men met de sloop van het Gemeenteziekenhuis. Op deze locatie komt het nieuwe ziekenhuis te staan, dat 772 bedden gaat tellen.

't HARDE - Al enkele maanden is het bestuur van de hulpdienst "Graag Gedaan" in 't Harde bezig zijn werkgebied uit te breiden met Doornspijk en De Hoge Enk. De dienst gaat een dependance creëren in deze kernen nu gebleken is dat er een duidelijke behoefte is aan een hulpdienst die bij voorbeeld inspringt bij plotselinge ziekte, boodschappen doet of oppast.

MEPPEL - Vrijdagmiddag 1 november onthult burgemeester mr. F. Tjaberings op de algemene begraafplaats aan de Zomerdijk een herdenkingskruis ter nagedachtenis aan gesneuvelde stadsgenoten in Nederlands-Indië (1945- 1950).

NUNSPEET - Nunspeet heeft bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 4 miljoen gulden geleend. Het geld dient onder andere voor de financiering van de kosten van de bouw van een brandweergarage/Rode Kruisgebouw aan de Elburgerweg.

NUNSPEET - Wethouder D. Baas is niet van plan veel geld uit te geven aan het opknappen van de plafonds in de Dokter A. Verschoorschool in Nunspeet. Het schoolbestuur had hierom gevraagd, nadat bij bepaalde weersomstandigheden sprake zou zijn van enige lekkage/condensvorming. Wethouder Baas vindt de aard en mate van de overlast niet opwegen tegen de kosten. Hij wil volstaan met een schilderbeurt. Wel krijgt de school 30.100 gulden voor de vervanging van versleten stoelen en bankjes. Vanavond beslist de raad over de plannen van het college.

NL'NSPEET - De begraafplaats Nunspeet-West krijgt wellicht een eigen aula. De gemeenteraad moet vanavond zijn goedkeuring uitspreken over een voorstel van wethouder A. Meijer hiertoe. Na uitvoerig overleg tussen de gemeente en de Monuta Stichting in Apeldoorn is overeenstemming bereikt over de voorwaarden van bouw en exploitatie van de aula. Uiterlijk 1 oktober 1992 moet de aula in gebruik zijn. De aanpassing van de straatverlichting en de herinrichting van de begraafplaats kosten de gemeente 98.500 gulden.

NUNSPEET - De pastorie op Kroonlaan 1 wordt uitgebreid met een studeerkamer annex spreekkamer en een garage. Het bestemmingsplan "Kom Nunspeet" is voor deze verbouwing aangepast. Vanavond spreekt de gemeenteraad zich uit.

PUTTEN - Putten is hoognodig aan nieuwe straatnaamborden toe. De commissie voor openbare werken stelt daarom voor hier 220.000 gulden voor uit te trekken. Sommige borden zijn meer dan dertig jaar oud en verkeren in een slechte staat van onderhoud. Bovendien voldoen ze niet aan de richtlijnen die de ANWB voor dergelijke borden heeft opgesteld.

TIENDEVEEN - Door de hervormde gemeente in Tiendeveen is deze maand een financiële actie gehouden voor de aanschaf van een torenklok. Een rondgang door het dorp, een extra collecte in de kerk en de verkoop van droogbloemstukjes brachten 5766.30 gulden op. De in 1954 gebouwde kerk heeft nooit een klok gehad. In februari 1990 moest de torenspits na een blikseminslag worden verwijderd. De eind augustus 1991 nieuw geplaatste spits is zo gemaakt, dat een uurwerk, wijzerplaten en luidklok aangebracht kunnen worden. De totale kosten bedragen ongeveer 40.000 gulden. De actie van deze maand brengt het beschikbare saldo op bijna 24.000 gulden. De bouwcommissie hoopt in de tweede helft van 1992 de torenklok te kunnen laten installeren.

ZEIST — De Koninklijke Luchtmacht sluit vrijag in Zeist twee onderdelen, het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) en het Commando Logistiek en Opleidingen (CLO). Deze waren gevestigd in het Swagermankamp langs de Tiendweg en kamp Blikkenburg langs de Blikkenburgerlaan. De sluiting maakt deel uit van de reorganisatie bij de luchtmacht, die in 1994 moet zijn afgerond. Bij de twee kazerneonderdelen in Zeist werkten ongeveer 300 militairen en burgers. De verwachting is dat allen worden herplaatst en dat gedwongen ontslagen niet nodig zijn. De nieuwe bestemming van de beide kampementen is nog onbekend.

ZEIST — Zeist is begonnen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor Den Dolder- Zuid-Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord. Gekeken wordt waar woningbouw mogelijk is en of er nog ruimte is voor uitbreiding van de bedrijventerreinen aan Hertenlaan en Elandlaan. Veel zal er in dit gebied niet gebouwd worden, omdat het daarvoor gezien de stichtingskosten en de beperkte ruimte niet geschikt is. Langs Hobbemalaan. Amersfoortseweg en Dennenweg wordt beperkte bouw toegelaten en langs het bosgebied tussen Hobbemalaan en Dennenweg een smalle strook. Ook ziet het gemeentebestuur ruimte in het binnengebied tussen Paltzerweg, Tolhuislaan, Taveernelaan en Baarnseweg. Het zuidelijke gedeelte van dit gebied wordt in verband met de ecologische verbindingszones niet bebouwd. Dit geldt ook voor het stuifzandgebied langs Tolhuislaan en Paltzerweg. De mogelijkheden tot uitbreiding van het bedrijventerrein Hertenlaan/Elandlaan worden opnieuw onderzocht. Eerdere uitbreidingsplannen kregen geen goedkeuring van de provincie en het Rijk.

ZEIST - Ruim 300 tankeigenaren hebben zich al opgegeven voor de actie "Tank geschoond, milieu beloond" in Zeist. In de tweede helft van november wordt een begin gemaakt met de eerste 170 tanks. Voor de eenmalige schoonmaakoperatie wordt subsidie verleend. Na 1995 komt schoonmaak voor rekening van de eigenaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.