+ Meer informatie

JANSEN

7 minuten leestijd

WEIJERS laat me niet lachen"...

Berenvriend

Steef Weijers, sinds enkele jaren voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ), zou het ernstig betreuren als het planSimons sneuvelt. „Er zullen telkens weer beren op de weg zijn, maar als je daar niet voor wegloopt, blijken dat soms heel aardige beesten te zijn", aldus de vroegere CDA-fractiespecialist in een interview met het partijblad CD-Actueel.

Weijers heeft sinds 1975 gestreden voor een bestuurlijke vernieuwing van de zorgsector en vindt daarom dat niet kan worden gezegd dat staatssecretaris Simons holder de bolder beslissingen wil doordrukken. „Over één nacht ijs? Laat me niet lachen", zo luidt zijn schampere commentaar op de gang van zaken in de Eerste Kamer.

Weijers maakt zich zorgen over het fenomeen dat de lobbyisten nu ook de Eerste Kamer weten te vinden. „Ik heb daar altijd een zekere schroom voor gehad. Het past niet zo bij een chambre de reflexion. Ik acht de Eerste Kamer eigenlijk te hoog om daaraan te beginnen. Maar als men zelf een gedaanteverandering wil, ja, dan gebeurt dit", zegt Weijers met een kritische ondertoon aan het adres van CDA-senator Kaland. Weijers, die nu zelf ook tot de lobbyisten behoort, schat in dat het plan-Simons er wel doorheen komt. „Het algemeen bewustzijn is toch dat we toe moeten naar een ander systeem. Natuurlijk wordt dat ook Foto ANP nooit volmaakt. Je zult wel eens wat bij moeten stellen. Maar het huidige stelsel is absoluut vastgelopen", stelt hij vast. Weijers voegt eraan toe: „Als het plan-Simons mislukt en uitstel afstel wordt, is de rol van het veld van de gezondheidszorg weer terug bij af. Dat beseffen de verzekeraars ook. (...) Dan ben ik weer waar ik in 1975 begon". PRM

Feest (I)

D66 mag zich verheugen in een ongekende populariteit bij de kiezer. Na 25 jaar politiek gezwoeg en geploeter is dan eindelijk de erkenning gekomen. Dat is overigens minder te danken aan de inspanningen van D66 zelf dan aan de tijd. De maatschappij zelf heeft de analyses die Van Mierlo en de zijnen 25 jaar geleden maakten waargemaakt.

Van Mierlo erkende zaterdag in zijn feestrede openlijk dat het niet aan hem te danken is dat de maatschappij eruitziet zoals zij er nu uitziet. Desondanks was het enthousiasme waarmee hij, en met hem de congresgangers, de ontwikkelingen verwelkomde beklemmend orti te zien. D66 is een partij die geniet van het wegvallen van de 'oude' ideologieën. Ook het christendom valt voor hen daaronder. Dat heeft afgedaan. Dat hebben zij immers reeds lang voorspeld. Van Mierlo noemde zelfs de ontideologisering „volledig en wereldwijd".

Voor een christen is het benauwend om dit aan te horen. Allermeest omdat de analyse voor een heel groot deel juist is. Het geloof in God wordt immers inderdaad steeds minder gevonden. Maar het plezier waarmee D66 deze ontwikkeling gadeslaat, is schrijnend. We hebben het wel voorzien, nu gebeurt wat wij al lang dachten, zo klinkt het triomfantelijk. Het besef dat God de mens niet loslaat, kent D66 niet, uitgezonderd misschien een enkeling als het kamerlid Tommei. D66 is dan ook in feite blij met een illusie. Dat maakt het jubileumfeest van zaterdag tot een feest van verblinde gevangenen die oprecht blij met hun ketens rammelen en roepen: Hoor toch eens deze mooie muziek. Inderdaad, een zeer beklemmend schouwspel.

Feest (II)
Intussen kan het niet ont.. .geen misverstand... Foto RD kend worden dat D66 steeds meer een relevante machtsfactor aan het worden is in de Nederlandse politiek. En de voorkeur van Van Mierlo voor een coalitie met de VVD en de PvdA wordt niet onder stoelen of banken gestoken. De CDA'ers moeten maar eens voelen hoe de oppositiebankjes zitten. Dat is goed voor hen. Wat dat zal betekenen voor de concrete politiek laat zich niet moeilijk raden. Hetgeen D66, VVD en PvdA het meest verbindt, is immers de vrijzinnigheid van denken over ethisch moeilijk liggende zaken. Partijvoorzitter Jansen liet zaterdag in zijn rede geen enkel misverstand bestaan over de opvattingen van D66 op dit punt. Triomfantelijk voerde hij als wapenfeit uit de partijgeschiedenis aan dat D66 „een opening had weten te maken in levensbeschouwelijke vraagstukken als euthanasie en abortus". Het is maar hoe je het ziet: wapenfeit of dieptepunt.

Een paarse coalitie, zoals de combinatie D66-VVD-PvdA ook wel wordt aangeduid, kan ook nauwelijks anders dan zich op het terrein van de ethiek profileren. Immers, op sociaaleconomisch gebied zijn de tegenstellingen tussen met name de PvdA en de VVD zo groot, dat die punten zo min mogelijk belicht zullen worden.

Straks gaat het CDA nog, net zoals de Evangelische Omroep nu doet, campagne voeren om in de regering te blijven. Hoe we ook over het CDA denken, het is de vraag of we beter af zijn met een D66-VVDPvdA-kabinet. WvdK

Kop van Jut

„De Partij van de Arbeid zoekt, zoals dat hoort in een "profiel", een duizendpoot die in voorkomende gevallen als "Kop van Jut" wil fungeren, maar daar niet onder gebukt gaat. Iemand die weet wat hij/zij wil, naar buiten, maar ook naar binnen. Iemand met uithoudingsvermogen, een zonnig karakter een flexibele geest. Een type dat intellectueel en karakterologisch in staat is zich op alle niveaus te bewegen en dat, kan het zijn, ook al op een aansprekende manier bewezen heeft".

Dit zijn de laatste zinnen van de profielschets waaraan de nieuwe voorzitter van de

CASTRICUM „genoeg"... Foto ANP PvdA zich moet kunnen spiegelen. Vorige week presenteerde het partijbestuur de schets. Volgend jaar maart moet de verkiezing tijdens een congres plaatsvinden.

Het is nogal wat wat er wordt gevraagd van een toekomstige voorzitter. Geen wonder dat de pers er nogal wat kritische vragen over stelde. „U zoekt eigenlijk een masochist", zo concludeerde een persmuskiet tot slot. Gelach in de zaal. Maar de waarnemend partijvoorzitter van de PvdA, liet kamerlid Castricum, is ook niet op zijn mondje gevallen. „Die zijn er genoeg", antwoordde hij droogjes.

Media

Waar de ene politicus in het Haagse zijn uiterste best doet om niet in aanraking te komen met radio en televisie, wil de andere politicus niets liever dan een bosje microfoons onder zijn snufferd. Hoewel bij de politici die de audio-visuele media om principiële redenen ontwijken zich ook steeds meer afwijkingen voordoen die de principes moeten bevestigen (getuige de handtekening van diverse SGP-prominenten onder de advertentie waarin larjdgenoten worden opgeroepen lid te worden van de Evangelische Omroep), is het niet waarschijnlijk dat deze politici binnen afzienbare tijd vaak te horen of te zien zijn via de elektronische media.

Anderen denken pragmatischer. De beweging rond oudstaatssecretaris Schaefer wil niets liever dan een avond televisie om hun standpunten den volke te verkondigen. Schaefer zoekt nog een omroep die bereid is een avondvullende discussie tussen burgers en bestuurders uit te zenden. Op de eerste dag van deze week is de commissie in een café bijeen geweest. Zo'n veertig progressieve lieden ontmoeten daar elkaar om te zien of er mogelijkheden zijn om te komen tot een progressief platform waarop burgers en politici met elkaar discussieëren. Het is niet de bedoeling om een politieke partij te gaan vormen, maar een stukje bekendheid is nooit weg, zal Schaefer denken.

Er zal de komende maanden hard gewerkt moeten worden aan een concreet plan, anders zal een televisieprogramma waarin burgers en bestuurders met elkaar over diverse zaken in debat gaan net zoveel kijkers trekken als de zendtijd voor politieke partijen, en dan in het bijzonder de zendtijd voor die partij die van deze mogelijkheid geen gebruik wenst te maken. GAV

Agenda

De Tweede Kamer behandelt deze week de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, evenals de begroting van Verkeer en Waterstaat. Verder staat voor de derde keer het voorstel voor de wettelijke regeling van het recht op anonimiteit van een verdachte op de agenda. Tot op heden is dit voorstel telkens vooruit geschoven.

Vanmiddag vergaderde de Eerste Kamer over het plan-Simons. De kwestie rond de stelselherziening van de ziektekostenverzekering komt deze week in een beslissende fase. Na het debat van vandaag buigt het kabinet zich opnieuw over de verschillende standpunten. Een beslissing wordt eind deze week verwacht.

Het kabinet komt donderdag of vrijdag met een standpunt over het rapport van de commissie-Remmelink. Dit standpunt is bepalend voor de wettelijke regeling voor euthanasiegevallen in de komende tien jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.