+ Meer informatie

Varens

4 minuten leestijd

Een altijd weer aparte plaats onder onze kamerplanten nemen de verschillende soorten varens in. Sommige zijn zeer sterk en gemakkelijk in de cultuur, andere daarentegen zeer teer en moeilijk houdbaar. We zullen er eens een paar nader bekaken en bespreken. De behandeling van de varens onderling verschilt nog wel eens iets, zodat een bespreking wel op haar plaats is. Een ieder zal echter toch op moeten letten met welke plamt hij te doen heeft, temeer daar veel varens alleen met hun Hollandse naam bekend zijn onder het publiek en die geeft niet altijd weer met welke soort men te maken heeft.

Bekend is bij de varens het „venushaar", een teerbladige varen, de latijnse naam is Adiantimi cuneatum, er zijn ook andere variëteiten bekend. Het is een varen, die zeker niet warm mag staan, daar bij een hoge temperatuur als regel de luchtvochtigheid laag is. En deze varen gedijt het beste, als de vochtigheidsgraad van de lucht niet te laag is; is dit wel het geval dan ziet men spoedig de bladeren krullen en zal de plant er binnen zeer korte tijd aan gaan. Ook moet de Adiantum altijd uit de zon staan. Trouwens de meeste varens geven de voorkeur aan halfschaduw. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar het overgrote deel leeft van nature in de bossen en dat verloochent zich niet bij de varens in huis.

Plaats deze varen niet te dicht bij het raam óf anders bij een raam op het noorden of noordwesten, zodat ze dus niet in de volle middagzon staan. De grond moet bij deze varen humusrijk en lucht zuur zijn, dat blijkt ook uit de bemesting. Geef matig mest en dan alleen in de zomermaanden, zeker niet in de rustperiode in de winter.

Nestvaren

Een heel wat sterkere varen is de nestvaren, Asplenium nidus. Het is een varen, die in de vrije natuur op stammen en takken groeit, die al dan niet ten dele vergaan zijn. Niet als een parasiet, want zij voedt zichzelf met water en met voedingsstoffen, die ze opvangt uit de lucht. Deze varen kan een hogere temperatuur verdragen dan eerstgenoemde, daardoor is ze beter geschikt voor de huiskamer en zal ze ook beter voldoen. Bij een goede behandeling kan ze vrij groot worden. Een bezwaar is, dat er nog wel eens dop- of schildluis op voorkomen wil. De bestrijding kan moeilijk met de bekende chemische middelen geschieden, daar de meeste varens daar niet tegen bestand zijn. Is een behandeling toch noodzakelijk dan aanstippen met spiritus.

Hertshoornvaren

Zeer mooi is de bekende hertshoomvaren, Platycerium. Ook deze geeft bij een goede behandeling zeer veel voldoening en kan een respectabele omvang bereiken en vele jaren oud worden. Ook dit is een varen, die oorspronkelijk op bomen en bergen groeit en zelf voor de voeding zorgt. Wil men er iets moois van maken, dan moet men een jonge plant in een flinke houten bak of bijv. eèn nestblok planten, zulke hestblokken zijn in een dierenzaak te koop. Hierin zal ze zeer goed gedijen. Ook kan men een mosbal bekleden met schors en wat grond er bij doen. In alle gevallen een varen, die geen hoge eisen stelt aan de voeding en aan de omgeving. Begelmatig water geven en ook spaarzaam met de kunstmest is voor haar meer dan voldoende. Daar deze varen bekleed is met een stofHge laag, hoeft men slechts matig te sproeien en zeker niet afsponsen.

De IJzervaren

Misschien wat minder bekend, maar wel sterk, is de IJzervaren. Deze varen met hard en donkergroene bladeren verlangt niet veel warmte, zelfs in de wintermaanden kan ze met een vorstvrije kamer volstaan; iets wat met de meeste varens niet zou kimnen. Hier speelt ook weer de afkomst een rol: deze varen komt uit Japan. Als men deze varen koopt, zal ze als regel in een kleine pot staan; na korte tijd zal blijken, dat verpotten nodig is, daar, als de behandeling goed is, de groei flink kan toenemen. Ook hier weer bij voorkeur goed verteerde grond met verteerd blad erdoor gebruiken. Heel mooi kan men bij de wat oudere bladeren de sporenhoopjes zien aan de onderzijde. En wil men een mooi experiment voor de kinderen, dan moet u een blad met sporenhoopjes afsnijden en op een vel papier in de kast wegleggen. Na korte tijd ziet u dan de sporen op het blad komen, u kunt zich dan enigszins voorstellen in welke hoeveelheden zo'n varen zich kan vermenigvuldlgen.

Vleugelvaren

Als laatste, deze keer de Pteris-varen of „vleugelvaren". Ook weer een varen, waar u Jarenlang plezier van kunt hebben. In de zomer uit de zon en in de winter een lichte standplaats, en een steeds vochtige en humusrijke grond, zie daar de ideale omstandigheden voor de vleugelvarens. Van deze Pteris zijn ook weer zeer veel verschillende soorten in de handel, maar voor alle gelden dezelfde regels. Worden deze „opgevolgd", dan kunt u lang genieten van deze bijzonder interessante kamerplanten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.