+ Meer informatie

A. F. Troost

2 minuten leestijd

Opnieuw is er een bundel liedteksten verschenen van de hand van de 20e-eeüwse dominee-dichter A. F. Troost. "Uw lente is ontloken" bevat 40 verzen, ten dele berijmingen van Schriftgedeelten, ten dele vrijer qua stofkeuze.

De poëzie van ds. Troost, die in betrekkelijk korte tijd bewezen heeft een vaardige pen te hanteren, heeft in de loop der jaren aan kracht-gewonneri^Dbör aan te sluiten bij bestaande melodieën is hij wat ritme en metrum betreft gebonden, maar dit belet hem niet poëzie te schrijven met een grote zeggingskracht.

De bundel is inhoudelijk hooggestemd, op de toonhoogte van het geloof: „Ons lied krijgt een andere wijs / en soms zijn de woorden slechts kreten, / maar hoog blijft de toon: / wij hebben de Zoon, / een kind naast de Vader gezeten!" Sterk ligt de nadruk op de trouw van God, ook waar ons het leven duister schijnt. Troost heeft het niet alleen over 's mensen omstandigheden, hij daalt ook af tot 's mensen diepste nood: „In mijn weerstand vindt God woning, / in mijn twijfel is Hij thuis; / bitterheid maakt Hij tot honing, / met mij eet Hij in mijn huis".

Het „lied bij het doopvont in de Maranathakerk te Woerden" —het lijkt me hier niet de plaats om een discussie over de plaats van berijmde Schriftgedeelten in de eredienst te voeren— spreekt te optimistisch over de doop. Zonder deze gemoedsuiting op de dogmatische duidelijk dat zeef te leggen, is het het doopformuüfef -'taéér aspecten van het sacrament van essentieel belang acht dan hier naar voren komen.

Nadat de dichter lange tijd de heilsfeiten bezongen heeft, wijst hij op de kalender Gods: „In oost en west, in noord en zuid / roept God zijn jaargetijde uit"; „uw lente is ontloken, de grote zomertijd'". Daarvan wil de dichter zingen. N.a.v. "Uw lente is ontloken", door A. F. Troost; uitg. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1989; 48 blz., prijs 11,90 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.