+ Meer informatie

Werkloosheid is de grootste dreiging

Onderzoek naar "angst" van Nederlanders

2 minuten leestijd

NIJMEGEN — De meeste Nederlanders achten de werkloosheid het meest bedreigend voor de Nederlandse samenleving (46 procent). Daarna komt de criminaliteit (38 procent) en op de derde plaats komt kernenergie (32 procent). Dit blijkt uit de woensdag gepubliceerde resultaten van een onderzoek naar „het vijandbeeld in Nederland" van het studiecentrum voor vredesvraagstukken van de universiteit van Nijmegen.

Het verslag van het onderzoek bespreekt de resultaten van twee enquêtes, waarvan de eerste werd gehouden rond de tijd dat het kabinet moest beslissen over de plaatsing van kruisraketten en de tweede na de Russische inval in Afghanistan. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de door Nederlanders ervaren militaire dreiging en de relatie tussen militaire dreiging en problemen in de leefwereld.

De onderzoekers noemden het opvallend dat bepaalde grote problemen als kernenergie en bewapening bij de ondervraagden zwaarder blijken te wegen dan vraagstukken in de directe levenssfeer. Het probleem van de kernenergie werd door 32 procent van de ondervraagden genoemd als het meest bedreigend voor het persoonlijk welzijn, terwijl slechts tien procent van de ondervraagden verlies van baan en inkomen als bedreigend voor het persoonlijk welzijn zag. 25 procent noemde oorlogsdreiging en 18 procent de wapenwedloop.

De onderzoekers vonden het ook opvallend dat ondervraagden die kernwapens afwijzen, veel vaker kernenergie ook als een bedreiging voor Nederland zien dan ondervraagden die kernwapens niet afwijzen, maar ze willen gebruiken als militair middel tegen de "dreiging van de Sovjet-Unie".

Volgens de onderzoekers ligt de problematiek van kernwapens en kernenergie voor Nederlanders dicht bij elkaar. Zo vinden de meeste ondervraagden die de Sovjet-Unie als een militaire bedreiging voor Nederland zien en die kernwapens als middel tegen die dreiging aanvaarden, kernenergie geen bedreiging voor Nederland. Van de groep ondervraagden die kernwapens niet het meest geschikte middel acht tegen de door hen ervaren militaire dreiging van de Sovjet-Unie (40 procent) is 43 procent van mening dat kernenergie wel een bedreiging vormt voor de Nederlandse samenleving.

Communisten

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders intolerant tegenover communLsme staan. 45 procent van de ondervraagden accepteert geen communisten of communisme in de omgeving. Vooral als een communist leraar van hun kinderen is of ambtenaar, zijn de mensen intolerant. Hoe jonger de ondervraagden, hoe toleranter zij tegenover communisme en communisten stonden, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers constateerden nog dat het bij de ondervraagden „niet al te best" was gesteld met de kennis van begrippen op het gebied van oorlog en vrede. Elf procent van de ondervraagden dacht dat IKV ,,Internationale Kommunistische Vereniging" betekende (in plaats'van interkerkelijke vredesberaad) en tien procent dacht dat SS-20 een'afkorting was van de naam van een groep oud-SS-ers (in plaats van een Russisch wapen).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.