+ Meer informatie

Regering handhaaft standpunt over NSM

Toekomstperspectief ontbreekt

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet zal geen verdere steun dan werd toege-

zegd verlenen aan het NSM-concern in Amsterdam. Minister van Aardenne (van Economische zaken) heeft de Tweede kamer gisteravond meegedeeld, dat deze beslissing mede is gebaseerd op het ontbreken van toekomstperspectief voor de NSM.

Zover bekend was er een steunaanbod van de rijksoverheid vam maximaal tien miljoen gulden, onder de voorwaarde dat de staat zijn NSM-, aandelen zou afstoten.

Minister Van Aardenne wijst er in een brief aan de kamer onder meer op dat de NSM — naar zijn oordeel althans — onvoldoende toekomstmogelijkheden heeft om aanvullende steun van de rijksoverheid te rechtvaardigen. Hij noemt als belangrijke factoren, die hierbij een rol spelen, het hoge kostenpeil en de onzekere marktvooruitzichten van de NSM.

Verlies

Duidelijk is, aldus de bewindsman, dat de NSM de eerste jaren niet kostendekkend zal kunnen produceren. In dit verband wordt in de brief verwezen naar een recent schrijven van de NSM, waarin wordt aangegeven, dat het verlies thans ongeveer ƒ 32,50 per productief uur bedraagt.

In zijn brief herinnert minister Van Aardenne eraan, dat de NSM-leiding van oordeel is dat meer geld beschikbaar zal moeten komen dan was voorzien in het plan van Amsterdam, te weten ƒ 25 miljoen. Ook wijst hij erop, dat de financiële positie van het bedrijf thans zodanig is, dat na de eerstvolgende loonbetaling de flnanciele middelen zijn uitgeput.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.