+ Meer informatie

In EIburg onderzoek naar winJ^elbestand

Raad stelt krediet beschikbaar

1 minuut leestijd

ELBURG — Tijdens de laatstgehouden raadsvergadering in EIburg werd door de meerderheid van de raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor het instellen van distributie-planologisch onderzoek. De fractie van de SGP stemde tegen.

Bij het onderzoek zal onder meer gekeken worden naar de mogelijkheid van vestiging van een grootwinkelbedrijf in EIburg. Dat dit dringend noodzakelijk is, bleek wel uit een ingekomen stuk van een aantal inwoners van de wijk Oosthoek. In deze brief, een afschrift van een schrijven aan een consumentenorganisatie, wordt beklag gedaan over de monopoliepositie die het Spar-bedrijf in deze wijk momenteel heeft. De prijzen in dit bedrijf liggen soms 0,50 gulden hoger dan die in het Spar-bedrijf van dezelfde exploitant in 't Harde.

Bij behandeling van het voorstel tot verlening van genoemd krediet had de fractie van de SGP, bij monde van de heer Bezemer, nogal kritiek. Vooral wat betreft de samenstelling van de onderzoekcommissie plaatste de SGP vraagtekens. „Is dit onderzoek nog wel objectief te noemen? Ondernemers zijn sterk betrokken bij het onderzoek, maar men wil geen vertegenwoordiger van een grootwinkelbedrijf in het onderzoek betrekken." Voorts drong de heer Beze-' mer er op aan dat het stedebouwkündig bureau betrokken zou worden bij het onderzoek. „Een dergelijk bureau zou de adviezen toch het beste kunnen vertalen in een eventuele wijziging van heft' bestemmingsplan".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.