+ Meer informatie

iVestduitsers zwakker )p Nederlandse markt

NEDERLANDS-DUITSE KAMER VAN KOOPHANDEL

3 minuten leestijd

lELDORF — De concurrentiepositie van de Westduitse e op de Nederlandse markt wordt zwakker. De Duitse I worden langzamerhand in vergelijking met het proII de concurrentie te duur, terwijl de technologische voorran de Westduitsers kleiner wordt. Dat staat in het jaarover 1980 van de Nederlands-Duitse Kamer van Kooplat maandag is gepubliceerd.

; Nederlandse economie bee concurrentieproblemen op markt al in het begin van de jaren. De oorzaken hiervan iral in te hoge kosten en prijde structurele zwakte van het Ise uitvoerpakket, aldus het I exporteerde ons land voor miljard gulden meer naar de ibliek dan het uit Westimporteerde. Het overschot ende rekening van Nederland hte van de Bondsrepubliek rmee met meer dan twintig «tor van het goederenverkeer roerhandel buiten beschouten) steeg het traditionele tede Bondsrepubliek zelfs met irocent tot 6,4 miljard gulden. Igens het jaarverslag een gele door prijsstijgingen bepaalivermeerdering van de Duitse n aardgas- en aardoliepro

LNTBEKKELUKER

dienstenverkeer steeg het ort met 7,5 procent, duidelijk IS dan bij de goederenhandel. >pen jaar bleek opnieuw dat epubliek voor de Nederlandsteeds aantrekkelijker wordt. daar voor overnachtingen, en andere vakantiegenoegens ,4 miljard gulden uit en dat is ig procent meer dan het jaar jig van de uitgaven van Duitiegangers in Nederland was ;rk (iets meer dan tien progaven de Duitsers met 2,25 ilden aanzienlijk meer uit in dan de Nederlanders in de ibliek. In totaal ontving Nen het dienstenverkeer met sland in 1980 ruim 7,2 milm, terwijl 3,8 miljard werd i, aldus het jaarverslag. Henny, de voorzitter van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, zei maandag op de algemene ledenvergadering van de Kamer in het Westduitse Düsseldorf dat lonen en salarissen weer sterker afhankelijk moeten worden gemaakt van de produktiviteit. In het bijzonder moet dat volgens hem gelden bij de overheid die naar zijn mening met het bedrijfsleven op de arbeidsmarkt concurreert en die op het gebied van salarissen blijkbaar gemakkelijker concessies kan doen. Alleen zo zou het loon zijn markteconomische functie kunnen vervullen en het produktiefste gebruik van de werkkrachten bewerkstelligen, aldus drs. Henny.

Een stijging van de produktiviteit is nodig om het concurrentievermogen te versterken. Dat heeft in Nederland in de afgelopen tien jaar sterk geleden en is nu ook in de Bondsrepubliek niet meer zo stabiel. De problemen in verband met de energie en de veranderingen in de internationale werkverdeling rusten zwaar op industrielanden als Nederland en de Bondsrepubliek. Zij kunnen alleen worden opgelost door een duidelijke verbetering van de concurrentiekracht. Dit is de weg die qua welvaart de minste verliezen met zich meebrengt, aldus drs. Henny.

Hij wees protectionistische maatregelen principieel van de hand. De toenemende concurrentie uit Japan moet met haar eigen middelen worden bestreden, namelijk met technologisch hoogwaardige produkten. De in sterke mate optredende handelsbelemmeringen binnen de EG en steeds snellere subsidiewedloop zijn zeer te betreuren, zo zei de voorzitter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.