+ Meer informatie

piijnman somber over verle^^ing Flevolijn

Alleen als geen vertraging optreedt

2 minuten leestijd

il DEN HAAG Verlegging van het tracé voor de Flevolijn, zo dat het jonge natuurgebied Oostvaardersplassen ongestoord blijft liggen, kan volgens minister Tuijnman alleen nog als dat niet tot vertraging leidt van de aanleg van de spoorlijn tussen Amsterdam en Lelystad. Over die mogelijkheden van vertraging is de bewindsman, evenals zijn collega Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), erg somber. i Minister Tuijnman betoogde dinsdag

Volgens Tuijmans „eigen" mensen in de polder zijn die deskundige rapporten over de gevolgen van een spoorlijn vlak langs de Oostvaardersplassen wat al te dik aangezet, zo verklaarde de bewindsman.

Voor het bestuderen van een alternatief tracé, dat een aaneengesloten natuurgebied van 6.000 hectaren zou moeten opleveren, is volgens de regering breed overleg en alle medewerking van betrokkenen nodig. Vooral de bezwaren van het landbouwschap en van boeren in de polders doen de regering vermoeden dat een nieuw tracé op bezwarenprocedures tot aan de kroon zal stuiten en de aanleg dus aanzienlijke vertraging zal oplopen.

Tuijnman wees er ook op dat een alternatief tracé meer slingers zal moeten maken dan het nu vastgestelde. Ook voor de aanloop op Almere en Lelystad zullen andere oplossingen gevonden moeten worden.

Staatssecretaris W. de Vries van CRM verklaarde het natuurgebied zonder meer te willen uitbreiden van 3600 hectaren nu tot 6000 hectaren zuiver natuurgebied. „Die spoorlijn ligt daar nu tussen. Hij kan beter verlegd worden". De bewindsman wees er op dat het tracé werd getekend in een tijd dat de Oostvaardersplassen nog de bestemming industriegebied hadden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.