+ Meer informatie

Nijverdal-ten Cate: geloof in toekomst

2 minuten leestijd

Hoewel de economische vooruitzichten voor de naaste toekomst niet gunstig lijken, is de Raad van Bestuur van het textielconcern Nijverdal-ten Cate niet pessimistisch ten aanzien van mogelijkheden tot herstel van de rentabiliteit. Ingrijpende reorganisatiemaatregelen in 1980 en entameren van nieuwe activiteiten op groeimarkten liggen aan deze verwachting ten grondslag.

Indien, zoals algemeen wordt aangenomen, de conjunctuur in de tweede helft van het lopende jaar niet verder zal teruglopen, verwacht het bestuur dit jaar de opgaande lijn te kunnen hervinden, waardoor het verlies in belangrijke mate kan worden teruggebracht, zo blijkt uit het jaarverslag.

Inmiddels heeft het concern een moeilijk jaar achter de rug waarin een verlies van ƒ 16,2 min werd geleden. Dit verlies werd in belangrijke mate beïnvloed door een toevoeging van ƒ11 min aan de voorziening voor conjunctuurrisico's en reconstructies die verbonden zijn aan de ingrijpende herstructurering van het concern.

Hoe somber het beeld van 1980 ook is, toch zijn er volgens het bestuur drie aspecten die de zwarte kleur wat vermogen te nuanceren. Doorgevoerde, zeer ingrijpende herstructureringsmaatregelen, een consequent gevolgd beleid op middellange termijn en doorzettingsvermogen om de problemen het hoofd te bieden samen met steun van de activiteiten door de overheden zullen op den duur tot de gewenste verbetering moeten leiden.

Ter consolidatie van een deel van de kortlopende schulden werden leningsovereenkomsten gesloten tot een totaalbedrag van ƒ 12 min. Met de Nationale Investeringsbank werden twee overeenkomsten afgesloten: ƒ8 min tegen 11,5 pet in verband met de regeling die de regering heeft getroffen voor het verstrekken van langlopende leningen aan de KRL-industrie onder overheidsgarantie en ƒ 4 min tegen 11,75 pet.

Het aantal personeelsleden nam per saldo af van 4166 tot 3908. In Nederland telt het conc.ern nu 2828 medewerkers tegen vorig jaar 3114. De rentelasten stegen vorig jaar met bijna 50 pet tot ƒ 10,1 min.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.