+ Meer informatie

Weinig veranderd in samenstelling Senaat

Fracties van CDA en PvdA even groot

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De verkiezingen voor de Eerste kamer maandag door de leden van Provinciale staten hebben geen grote verschuivingen opgeleverd. Tegenover de winst van CDA, PvdA en D'66 stond het verlies van VVD, PPR, GPV en PSP.

Beide laatste partijen keren door het verkiezingsresultaat niet terug in de Eerste kamer. Het stemgedrag van PvdA-statenleden in de provincies Noord-Holland en Drenthe had tot gevolg, dat CDA en PvdA met elk 28 zetels de grootste fracties vormen in de 75 leden tellende senaat.

De 28 zetels betekenen voor het CDA vrtnst van één en voor de PvdA een winst van twee zetels. De VVD ging terug van dertien naar twaalf. D'66 zag zijn zeteltal van twee verdubbeld en komt dus op vier zetels terwijl de PPR terugging van drie senaatsleden naar één. De SGP behield haar ene zetel. De huidige regeringspartijen behielden gezamenlijk hun veertig zetels. De progressieve partijen kwamen van 33 op 34 zetels.

Omdat in Noord-Holland vier PvdA-ers op de PPR stemden, bleef althans één senaatszetel voor de PPR behouden. In Drenthe gaven drie PvdA-ers hun stam aan D'66. Zodoende kwam die partij in de persoon van het huidige Tweede-kamerlid mevrouw Bischoff-van Heemskerck aan een restzetel die anders zou zijn toegevallen aan het CDA.

De maandag nieuw gekozen senaat telt 25 leden die voor het eerst zitting hebben. Eveneens 25 leden uit de oude senaat keren niet terug omdat zij niet zijn herkozen of zich niet herkiesbaar hadden gesteld. Van de oude senaat keren vijftig leden terug. Onder de nieuwgekozen senatoren bevinden zich behalve de mninisters Albeda (CDA), Ginjaar (VVD), Pais (VVD) en staatssecretaris Veder-Smit (VVD). Ook oudminister Kruisinga (defensie) doet voor het eerst zijn intrede in de Eerste kamer.

Andere bekende gezichten zijn die van de huidige Tweede-kamerleden Bisschoff van Heemskerck (D'66) en ds. Abma (SGP). Het grootst aantal nieuwe leden telt de PvdA-fractie met elf. De CDA-fractie telt zeven nieuwe gezichten, de VVD vier, D'66 twee en de SGP kent in de persoon van ds. Abma één nieuweling.

Het aantal senatoren dat niet terug komt is bij de PvdA het grootst met negen. Van de oude CDA-fractie keren zes leden niet in de senaat terug: Achterstraat is niet herkozen en de huidige fractievoorzitter Van Hulst en de leden De Gaay Fortman sr., Diepenhorst, Terwindt en Van Kuik waren geen kandidaat. Uit de VVD-fractie vertrokken de leden Van Boven, Van Hemert tot Dingshof en De Jong die niet opnieuw een zetel wisten te verwerven. Ook niet terug keren de senatoren Baas en Schlingemann, beiden geen kandidaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.