+ Meer informatie

FABRIEKSZENDING?

3 minuten leestijd

Uit vergelijkende statistieken blijkt dat in ons land de onkerkelijkheid op verontrustende wijze doorwoekert.

In de steden met de grote fabrieken zijn velen voor de kerkgenootschappen onbereikbaar geworden.

Het is niet de bedoeling om in dit stukje oorzaken hiervoor aan te wijzen of medicamenten ter bestrijding te adviseren. Daarvoor zijn wel bekwamere mannen beschikbaar.

Alleen zij opgemerkt, dat men in het buitenland eveneens hiermede te kampen heeft en aldaar tracht men dit probleem onder andere door de inschakeling van fabrieksgeestelijken op te lossen.

In Frankrijk zijn de, uiteraard Roomse, prêtres-ouvriers (werkpriesters) aangesteld, terwijl in Duitsland de Pfarrer (dominé's) 's-morgens vroeg samen met de arbeiders de fabriekspoort instappen.

In deze landen is deze soort van zending een idealistische beweging, door de Kerken zelf ingesteld en beschermd.

Daarentegen is het geheel anders in Amerika gesteld, waar het bovengenoemde eveneens plaats vindt, alleen met het oogmerk om de arbeidsvrede enz. in de fabrieken en zaken te bewaren of bevorderen.

Veelal beschikken de geestelijken (aldaar indistrial chaplains genoemd) ovter een kapel of iets dergelijks, waar de fabrieksdiensten worden gehouden. Tevens brengen zij bezoeken aan zieken en gewonden en bij gelegenheden als sterfgevallen is hun aanwezigheid eveneens verzekerd.

Ook het geven van adviezen bij huwelijks-en financiële problemen staat op hun program.

Een ander iets waar we aandacht aan besteden, is de vraag of deze geestelijken uit hun zelf komen, gedrongen door de nood der arbeiders.

Dit, helaas, moet ontkennend beantwoord worden, want het zijn huur-dienstknechten.

De fabrieken nemen deze lieden in dienst en worden gewoon gesalariëerd als de overige employé's.

De reeds genoemde fabrieksdiensten zijn voor een deel gewijd aan de ontwikkeling van produktie en verkoop, terwijl het commerciële beleid der firma wordt nagegaan.

Daarna volgt een korte zangdienst en er wordt gesloten met een stichtelijk woord uit de Bijbel.

De manier waarop gewerkt wordt, leidt soms tot regelrechte afwijkingen van het reformatorische spoor.

Ontzettend is te constateren, wat bij voorbeeld de firma

Mitchell te Dalles, via zulk een fabrieksdominee hiervan demonstreerde.

De zaak koos een Bijbels „motto" uit Colossenzen 3 : 23, deze woorden:

„En al wat gij doet, doet dat van harte als de Heere en niet de mensen."

Deze woorden, eens aan de inwoners van Colosse in Phrygië, Klein Azië geschreven werden aan de muren van alle fabrieksafdelingen aangebracht.

Ongetwijfeld moet al ons werk naar beste vermogen verricht worden, dat is onze Christelijke plicht, maar een motto kiezen wat op deze plicht betrekking heeft is af te keuren. Is het niet duidelijk, dat dit een speculeren is op de gevoelens der mensen, waarachter zich op subtiele wijze de zucht naar geldverdienste verschuilt.

Dit laatste wordt ten minste, door één van hen zelf bevestigd: „Wij menen dat dit (= commerciëel belang — to make money) wel als het bijprodukt van ons program kan worden aangemerkt.

De dominee is dus een sociaal verzorger geworden, een weinigje komt nog hun werkelijke taak om de hoek kijken. Is het bovenomschreven nu typisch Amerikaans? Misschien wel. Ongetwijfeld is het een beeld dat te denken geeft, omdat er niets meer van zending in te bespeuren valt.

Is het wel als zodanig bedoeld, dan zal d, e fabrieksdominee een andere weg in moeten. Welke dan? De weg waar zijn Zender als de centrale figuur optreedt en niet het belang van de werkgever het motief van zijn functie is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.