+ Meer informatie

Synode Christelijke Gereformeerde Kerken

3 minuten leestijd

HUIZEN - In de christelijke gereformeerde kerk te Huizen wordt morgen de generale synode 2010 van de Christelijke Gereformeerde Kerken geopend. Enkele feiten.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN: De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben hun wortels in de Afscheiding van 1834. In 1869 verenigden de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis zich tot de Christelijke Gereformeerde Kerk. Toen in 1892 het grootste deel daarvan samensmolt met de uit de Doleantie van Abraham Kuyper voortgekomen kerken, lieten drie gemeenten -te Noordeloos, Teuge en Zierikzee- weten om principiële redenen niet met deze vereniging mee te kunnen gaan. Zij zetten de Christelijke Gereformeerde Kerk voort. In 1947 veranderde het kerkverband zijn naam in Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De CGK telden per 1 januari 2010 74.376 (doop)leden en 181 gemeenten.

BIDSTOND: De generale synode 2010 wordt vanavond voorafgegaan door een bidstond in het kerkgebouw van de roepende kerk, de cgk te Huizen. Deze wordt geleid door de voorzitter van de laatstgehouden synode, ds. D. Quant te Huizen.

ROEPENDE KERK: De roepende kerk, die elke drie jaar wisselt, roept de generale synode samen. Drie jaar geleden was de roepende kerk de cgk Sliedrecht (Beth-El). Dit jaar is de roepende kerk de cgk Huizen.

GENERALE SYNODE: De generale synode van de CGK (de breedste vergadering van het kerkverband) telt 52 afgevaardigden. Zij zijn er namens de vier particuliere synodes (PS'en): de PS van het noorden, van het oosten, van het westen en van het zuiden. Van deze 52 afgevaardigden zijn er 24 (4x6) predikant en 24 (4x6) ouderling. Ook zijn er vier diakenen: uit iedere PS één.

MODERAMEN: De 52 afgevaardigden kiezen morgen uit hun midden een moderamen. Dit zal de komende tijd fungeren als het dagelijks bestuur van de synode. Het moderamen telt vier leden: de voorzitter (preses), de tweede voorzitter (assessor), de eerste scriba en de tweede scriba. Het moderamen stelt onder meer de agenda op voor de synodevergaderingen.

PRESES: De preses leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid is die taak voorbehouden aan de tweede voorzitter (assessor). In de periode tussen twee generale synodes in is de preses aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de media. Preses van de laatste generale synode was ds. D. Quant. Dat betekent dat hij ditmaal geen preses kan worden.

PREADVISEURS: Om de synode zo nodig van advies te voorzien, zijn de (emeritus) hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn beschikbaar als preadviseur.

VERGADERSTRUCTUUR: Op de synodevergaderingen worden de rapporten en voorstellen besproken van de verschillende deputaatschappen en commissies die door eerdere generale synodes zijn benoemd. De voorstellen voor besluitvorming door de synode worden voorbereid door commissies, gevormd uit de leden van de synode. Deze geven advies over een rapport. De afgevaardigden spreken hier vervolgens over.

INSTRUCTIE: Op de synode kan ook een instructie aan de orde komen. Het betreft dan een voorstel dat door een plaatselijke kerkenraad op de classis is gebracht en vervolgens via de particuliere synode op de generale synode is terechtgekomen.

VERGADERPLAATS: De generale synode van de CGK vergadert om praktische redenen in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Alleen de eerste vergaderdag, morgen, heeft plaats in het kerkgebouw van de roepende kerk, de christelijke gereformeerde kerk te Huizen.

VERGADERFREQUENTIE: De generale synode vergadert in principe om de drie jaar. Daarvoor wordt ruim de tijd uitgetrokken. Dit jaar zijn de volgende data gereserveerd: vrijdag 27 augustus om 10.00 uur, en vervolgens van dinsdag 28 september t/m vrijdag 1 oktober; van dinsdag 26 oktober t/m vrijdag 29 oktober; van dinsdag 23 november t/m vrijdag 26 november en, indien nodig, van dinsdag 14 december t/m vrijdag 17 december. Zie ook Puntkomma pag. 4.

refdag.nl/cgk voor actueel synodenieuws.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.