+ Meer informatie

Chr. Geref. Urk-Oost nog geen eigen kerkgebouw

DIVERSE VERSCHUIVINGEN IN GEREF. KERKEN

4 minuten leestijd

De Christelijke Gereformeerde kerk van Urk-Oost is dankbaar met de komst van ds. J. Westerink. Dat betekent niet dat men uit de zorgen is. De bevestiging van ds. Westerink die in de kerk van de Oud Gereformeerde gemeente, de Jachin-Boazkerk, moest plaatshebben, is daar een teken van. De tweede Chr. Geref. kerk van Urk heeft namelijk nog geen eigen kerkgebouw, aldus de heer T. Kapitein, een van de kerkeraadsleden.

In Urk hebben zich de laatste jaren diverse kerkelijke verschuivingen voorgedaan. Afgezien van een Oud Gereformeerde gemeente die ontstond met de (tweede) komst van ds. E. du Marchie van Voorthuysen, vonden deze verschuivingen hun oorzaak in de verontrusting over de gang van zaken — zowel in leer als leven — binnen de Gereformeerde Kerken.

Er ontstond een Reformerende kerk, onder leiding van de eerder Gereformeerde predikant ds. J. B. van Mechelen, die nu diverse beroepen heeft — na zijn overgang naar deze kerkforinatie — van Vrijgemaakt Gereformeerde kerken. Bovendien scheidde zich een deel van de Gereformeerde leden af, in een later stadium, begin van dit jaar, om samen met 27 ambtsdragers, bijna de helft van de zittenden, een dolerende gemeente te gaan vormen.

De Reformerende kerk besloot een eigen kerkgebouw te zetten. Het werd kort geleden in gebruik genomen en draagt de naam „De Bron". De dolerende gemeente was zover niet. Bovendien had men een toezegging van de Gereformeerde kerkeraad dat, waar men ook heen zou gaan, een voorstel tot verkoop van de Petrakerk met een pastorie gedaan zou worden. De afspraken hieromtrent zijn echter in het honderd gelopen.

Reformerende kerk

De dolerende gemeente zocht al spoedig aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde Kerken, een wens die verkregen werd. Inmiddels was men binnen de Reformerende kerk druk bezig met een enquête die voor aansluiting bij een andere kerkformatie gespreksmateriaal moest aandragen. De meerderheid van de leden bleek ook hier voor de Christelijke Gereformeerde Kerken te zijn.

De meerderheid van de kerkeraad van de Reformerende kerk, de verhouding was 6 tot 4, bleek ervoor het zelfstandig bestaan voorlopig te handhaven, ook nadat ds. Van Mechelen naar de Vrijgemaakte Kerken was overgegaan. De afspraak was, dat zowel de groep Reformerenden die Chr. Geref. wilde worden in „De Bron" mochten blijven kerken, voorlopig, als degenen die zelfstandig bleven.

Een tweetal wijze mannen, door beide partijen benoemd, vonden het juist dat het kerkgebouw werd toegewezen aan degenen die zelfstandig bleven, omdat zich daar ook de meerderheid van de kerkeraad bevond. Daarna besloot de gemeentevergadering van de Reformerende kerk evenwel, dat de Chr. Gereformeerde groep van verder gebruik van „De Bron" moest afzien. Voordat de Reformerende kerk een eigen kerk kon betrekken vergaderde zij in gebouw „Irene".

De mededeling die het Chr. Gereformeerd wordende deel van de Reformerende kerk woensdagavond ontving bezorgde hun de vraag: waar moeten wij zondag, een dag na de intrede van onze eigen predikant, als gemeente bijeenkomen? Donderdagochtend is men naar de Hervormde predikant ter plaatse, ds. Stolze getogen. Deze riep donderdagavond een extra kerkeraad bijeen. Daar werd besloten dat de Christelijke Geref. kerk van Urk-Oost zondag mocht vergaderen in het circa 900 zitplaatsen tellende kerkgebouw „De Ark". Voor de beide kerstdagen zit men evenwel met bijzonder ongelukkige aanvangstijden van de diensten.

Ned. Herv. kerk

Het overblijvende deel van de Reformerende kerk voelt voor nader contact met de Ned. Herv. Kerk. Behalve de bestaande gemeente is er een evangelisatie van Hervormd-gereformeerde signatuur. De contacten tussen beide groepen zijn niet best. De evangelisatie mocht doopdiensten houden, op voorwaarde dat er een ambtsdrager bij was van de plaatselijke Hervormde gemeente. Inmiddels heeft de evangelisatie op dit punt moeilijkheden gekregen. De Reformerende kerk zou wel een derde groep willen vormen, als gastleden van de Hervormde kerk, van hervormd-gereformeerde signatuur, maar daarvoor bestaat niet de nodige samenwerking van de diverse organen.

De Chr. Geref. kerk van Urk-Oost telt nu, na toetreding van het grootste deel van de Reformerende kerk, ongeveer 1400 à 1500 leden en doopleden. Dezer dagen zal aan de hand van de laatste overgedragen attestaties een definitieve telling kunnen worden gemaakt.

De gereformeerd gebleven predikanten, ds. H. Veenstra en K. Kramer, en de bestaande Gereformeerde kerken blijven verontrust. Voor de Vrije Universiteit en voor de Theologische Hogeschool Kampen wordt niet meer gecollecteerd, voor dwalingen ernstig gewaarschuwd. Desondanks is men niet voornemens het verband van de Gereformeerde Kerken te verlaten.

Wel verwacht men dat druppelsgewijs een aantal mensen zullen overgaan naar de Chr. Geref. kerk van Urk-Oost. Deze kerk heeft duidelijk haar vrees voor soortgelijke situaties als die zij in het verleden kende te kennen gegeven door op een van de eerste classisvergaderingen die zij meemaakte in Chr. Geref. verband tegen een verdergaande samenwerking met de Geref. Kerken Vrijgemaakt buiten verband te stemmen. De heer Kapitein van de Chr. Geref. kerk van Urk-Oost zei desgevraagd dat de weinige kerkordelijke regels die bij de buitenverbanders ook kindercommunie mogelijk bleken te maken en waar ook altijd nog de opvattingen van ds. Telder mogelijk zijn, de vrees om in soortgelijke situaties als in de Geref. Kerken eerder meegemaakt doen ontstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.