+ Meer informatie

Herleefd verleden

3 minuten leestijd

(ii).

„Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? "

Deze zichzelf verheffende woorden sprak eenmaal de trotse koning van Babel, Nebukadnezar van zijn residentie, toen hij wandelde op het dak van zijn koninklijk paleis. En inderdaad, het zag er prachtig uit. Waar het oog zich reikte, zag men niets anders dan pralende pracht. Wuivende palmen, schitterende fonteinen, een adembenemende bloemenweelde, hangende tuinen en prachtige bouwwerken. Zwaar heeft echter koning Nebukadnezar moeten boeten voor zijn goddeloze woorden „want hij werd van de mensen verstoten en hij at gras als de ossen." U kunt het in Gods Woord vinden.

Het grote en machtige Babel is echter gevallen

De steen zonder handen afgehouwen heeft het beeld uit Nebukadnezars droom vermorzeld. Niet alleen het gouden hoofd, maar ook de rijken van ijzer, koper, leem en zilver. Gods Woord zegt ervan: „Toen werden tezamen vermaald, het ijzer, leem, koper, zilver en goud en zij werden gelijk kaf van de dorschvloeren des zomers, en de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelve gevonden."

Waar is het machtige Babel.... ? Waar is de pralende pracht....? Waar zijn de schitterende paleizen ?

Niets anders dan een grote zandwoestijn is ervan overgebleven.... Enkele jaren geleden hebben archeologen opgravingen verricht op cle plaats, waar de koninkrijken van de Babyloniërs en de Soemeriërs hebben gelegen. Ook een nederlands Assyrioloog, dr. J. J. A. van Dijk is hierbij tegenwoordig geweest.

In een heuvel te Uruk-Warka werden 4000 a 5000 kleitabletten aan de vergetelheid ontrukt. Voor de eerste maal in de geschiedenis heeft men een betrekkelijk volledig archief uit de Babylonische tijd gevonden. De ontbrekende kleitabletten zijn ongeveer 50 jaar geleden door roofopgravers opgegraven en hebben hun weg gevonden naar diverse musea.

Met deze geroofde kleitabletten is het cloor de expeditie gevonden archief volledig en dit komplete archief maakt het mogelijk veel van de geschiedenis van koningen als Nabopalassar, Nebukadnezar en Nabonide te ontcijferen.

Het was echter een heel karwei om de ongebakken kleitabletten te reinigen van het leem waarmee ze bedekt zijn. Dit zeer nauwkeurige werkje werd gedaan door Arabieren. Deze kunnen namelijk zien aan de kleur van het leem, of men met kleitabletten te doen heeft; . Vervolgens werden cle schoongemaakte tabletten geregistreerd en gefotografeerd. Onze landgenoot, dr. van Dijk heeft zelf ongeveer 500 kleitabletten gecopiëeerd en ontcijferd, wat geen gemakkelijk werk was.

De meeste tabletten heeft men naar Europa gestuurd, om verdeeld te worden onder de musea.

U ziet wel, dat van de eenmaal zo machtige Babylonische rijken weinig meer is overgebleven. Slechts wat armzalige kleitabletten heeft men tot nu toe teruggevonden.

Eén koninkrijk zal echter nooit vergaan. Gods Koninkijrk zal eeuwig duren.

„Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.