+ Meer informatie

Amelanders bezetten de veerboten

Veer tarieven veel te hoog

4 minuten leestijd

HOLWERD — Een kleine twee dagen hebben eilandbewoners op Ameland de veerboten bezet. Vooral voor de toeristen, had deze actie nadelige gevolgen. Zondagavond werd de actie beëindigd, nadat minister Westerterp de toezegging had gedaan, een delegatie van de eilandbewoners op zijn ministerie te willen ontvangen. Vermoedelijk zal deze ontvangst dinsdag of donderdag plaatsvinden.

Een en ander is een gevolg van het besluit van de regering om prijzen van de veerdiensten op Ameland voor toeristen met vijftien procent en voor Amelanders zelf met tien procent te verhogen.

De veerdiensten tussen Ameland en Friesland worden geëxploiteerd en uitgevoerd door Wagenborg's passagiersdiensten, een dochteronderneming van het scheepvaartbedrijf Wagenborg in Delfzijl.

„Wij zitten om een verhoging van de autótarieven te springen", aldus de heer E. Vuursteen van dit bedrijf, ,,want de veerdiensten zijn vooral 's winters verliesgevend". Op het ogenblik kost een retour voor een auto, afhankelijk van de grootte van de wagen, ƒ 14,50, ƒ 21,50 of ƒ 29,- Wagenborg heeft bij de minister vergunning aangevraagd om deze prijzen met resp. 6, 10 en 9 procent te mogen verhogen. Bovendien wil het bedrijf de retourprijs voor eilandbewoners van ƒ 2,- verhogen tot ƒ 2,25.

Exploitatie

Van de vijf veerboten zijn er drie eigendom van het rijk en twee van Wagenborg. In zijn totaliteit is de exploitatie van de veerdienst naar Ameland verliesgevend. Alleen in de zomermaanden boekt het bedrijf niet deze diensten een positief resultaat.

Volgens het actiecomité op Ameland gaat het de Amelanders bij deze actie om een principiële zaak. Zij vinden de tarieven, vooral voor het vervoer van' auto's veel te hoog, waarbij zij refereren aan de tarieven in Zeeland, die veel lager zijn. Een retourbiljet kost volgens het actiecomité de Amelander op dit moment ƒ 2,25. Voor de oversteek met een auto moet men gemiddeld ƒ 20,neertellen en voor een vrachtauto afhankelijk van de lengte ƒ 100 tot ƒ 150,- Ook merkt men in de prijzen van goederen op het eiland de hoogte van die tarieven, aldus het actiecomité. Op Ameland, zo wordt verder gesteld, is men als sinds 1967, toen de tarieven in één klap werden verdubbeld, bezig de tarieven verlaagd te krijgen. Sinds die tijd zijn de tarieven overigens slechts weinig verhoogd. De rederij wilde vorig jaar oktober de tarieven met 30 pet verhogen, maar dat is door de prijzenbeschikking van het ministerie van Economische zaken tegengehouden. Een ambtenaar van dit ministerie heeft overigens bij het recente overleg over de tarieven gesteld dat een tariefsverho-, ging voor de eilanders met 10 en voor de toeristen met 15 pet verwacht-moest worden.

Zomermaanden

Wat de Amelanders ook dwars zit is dat ze in de zomermaanden, als ze met hun auto naar de wal willen, dit zeer lang van tevoren moeten bespreken. Door de grote toeristenstroom zijn de boten voortdurend volgeboekt.

In Zeeland, aldus het Amelander actiecomité, betaalt men voor een personenretourtje ƒ 0,75, voor een personenauto ƒ 2,65 en vooc een grote vrachtwagen ƒ 8,65.

Het actiecomité kreeg van de eilanders toestemming voor het uitwerken van een actieplan tijdens twee bewonersvergaderingen afgelopen woensdag in HoUum en Buren. De Amelanders waren boos dat tijdens een gesprek op 3 maart met ambtenaren van de ministeries van Verkeer en waterstaat. Economische zaken. Financiën en met verte^ genwoordigers van rijkswaterstaat, de domeinen en de rederij Wagenborg over de tarieven geen spijkers met koppen zijn geslagen. Het actiecomité zegt toen te horen te hebben gekregen dat hun zaak in politieke kringen bevochten zou moeten worden. Dat wekte verontwaardiging: „De ambtenaren die hun onmacht tóén bekenden, hadden daarvoor tien jaar cort-espondentie met ons zitten voeren", aldus een woordvoerder van het actiecomité.

Tariefstelling

De actie is niet uitsluitend tegen de voorgenomen tariefsverhoging (10 procent voor eilandbewoners en 15 procent voor anderen) gericht, maar vooral tegen de grondslag voor de tariefstelling.. De eilanders betalen voor „hun" veren een tarief dat in sommige gevallen vijftien maal hoger ligt dan op de Zeeuwse veren. Het actiecomité vindt dat het tarief voor een retourvaart met een personenauto voor eilanders omlaag moet van ƒ 19,50 naar ongeveer ƒ 4,- De tarieven voor vrachtauto's die nu voor een eilander tot rond de ƒ 100 kunnen bedragen, moeten, zo vinden de bezetters, minstens even drastisch omlaag.

Volgens het actie-comité draagt de gemiddelde eilandbewoner ieder jaar een maandsalaris af aan de reder: gedeeltelijk als directe vervoerskosten, gedeeltelijk door de doorberekening van de aanvoerskosten in de prijzen van alle goederen die van het vasteland komen. Ook het inkomen van sommige eilanders zou onder de tarieven te lijden hebben: „Een veehouder bijvoorbeeld verdient aan iedere kilogram melk een stuiver minder dan een collega op het vaste land. Bouwen is op Ameland, 30 tot 40 procent duurder door dp aanvoerkosten van materialen", aldus een woordvoerder van het comité.

Actieplan

De opstelling van het actieplan gebeurde „in klein comité". Het tijdstip van de bezetting was aan weinigen bekend. Op het vasteland tastte iedereen in het duister. De exploitant van het restaurant land- en zeezicht bij de steiger in Holwerd kreeg donderdag de tip dat hij in het weekeinde weinig klandizie zou hebben. Hij nam de mededeling niet serieus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.