+ Meer informatie

Bij fusie met CHU en KVP bezinningsgroepen nodig

AR-gemeente- en provinciebestuurders

2 minuten leestijd

BILTHOVEN — Wanneer het tot een fusie komt tussen de organisaties van gemecoite- en provinciebestuurders in ARP, CHU en KVP, dan zou mr. W. R. van der Sluis, gedeputeerde van Utrecht, het wenselijlc achten bezinningsgroepen in het leven te roepen. Hij acht deze nodig om als protestanten en roomskatholieken legaal vooral standpunten van levensbeschouwelijke aard, te kunnen bespreken.

Mr. Van der Sluis pleitte voor dergelijke groepen als voorzitter van het Verband van AR-gemeente- en provinciebestuurders in zijn openingswoord op de algemene vergadering zaterdag te Bilthoven. Zonder een einduitspraak te willen doen over federatie of fusie, zou hij bij een fusie toch dergelijke openingen willen maken, opdat de fusiepartners met elkaar levensbeschouwelijke vraagstukken kunnen bespreken zonder van celvorming of geheimzinnigdoenerij te worden beticht. De voorzitter sprak zijn vreugde uit over de totstandkoming van „bestuursvorm", gemeenschappelijk orgaan van de drie genoemde verenigingen en hoopte, dat de Tweede kamer niet zou verdrinken in het moeras van de pro's en contra's van de wetsontwerpen miniprovincies en gemeentelijke herindeling. Mr. Van der Sluis betreurde het, dat ,,de pers" zulke negatieve geluiden hierover heeft laten horen, omdat zij ,,aan de verkeerde kant" is begonnen. Hij hield de leden voor, dat de echte democratie alleen kan wortelen in het Woord van God.

Onderwijsprobleem

Drs. B. de Haan, algemeen directeur van het bureau Besturenraad PCO, belichtte het vraagstuk van de ,,regionalisatie van het christelijk onderwijs" aan de hand van enkele stellingen.

Spreker betoogde onder meer, dat het voor het christelijk onderwijs levensgevaarlijk zou zijn, indien de Provinciale Staten door decentralisatie zeggenschap zouden krijgen in het onderwijs. Hij verweet minister Van Kemenade steeds ,,regionalisatie" te verwarren met „decentralisatie".

De Haan achtte het van belang voor het bijzonder onderwijs om precies te weten welke regionalisatie de overheid nastreeft. Hij vreesde, dat het bijzonder onderwijs op de tweede plaats zou komen, gezien de ervaringen bij de schoolbegeleidingsdiensten. Het bijzonder onderwijs dient als gelijkwaardige partner te worden behandeld.

Er wachten voor de regionale schoolraden uitgebreide taken, waarom breed samengestelde adviescommissies nodig zijn. Een stuurgroep voor coördinatie van taken zou van groot nut kunnen zijn, aldus spreker, die meende, dat de dubbelrol, welke gemeenten en samenwerkende gemeenten meestal vervullen, als subsidiegever voor het bijzonder onderwijs en anderzijds bevoegd gezag voor het openbaar onderwijs, veelal belemmerend werkt.

In de middagvergadering refereerde mr. E. Brederveld, gemeentesecretaris van Groningen, over het onderwerp:' Gemeentelijke problemen rondom de AROB-beroeps- en bezwaarschriften. Op beide referaten volgden intensieve besprekingen, eerst in groepsverband, later in plenaire zitting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.