+ Meer informatie

Noordwest-Veluwe

2 minuten leestijd

EDE Ais alles volgens plan verloopt, /uilen de huidige organisaties TOor maatschappelijke dienstverlening en kruiswerk ophouden te bestaan. In de regio Noordwest Veluwe-IJsselmond spraken de besturen van vier organisaties op 17 september over de oprichting van één thuiszorgorganisatie. Het werkgebied van de nieuwe organisatie omvat meer dan 150.000 inwoners, terwijl er werk zal zijn voor tó'n 2000 mensen. De fusie zal zonder gedwongen ontslagen worden gerealiseerd.

Als motief voor de integratie wordt opgegeven het realiseren van „een nog betere kwaliteit en een grotere omvang van het zorgaanbod, zoals dat nu geboden wordt door gezinsverzorging, kraamzorg, kruiswerk en algemeen maatschappelijk werk afzonderlijk. Door het samengaan van deze werksoorten kunnen er betere garanties geboden worden aan cliënten, opdat zij zich langer in hun thuissituatie kunnen handhaven. De landelijke overheid heeft toegezegd, dat het financiële voordeel dat het organisatorisch samengaan oplevert, mag worden gebruikt om het zorgvolume te verhogen". ben op de nieuwbouw voor de af- Duurdere Optie deling openbare werken.

Het college kiest toch voor de duurdere optie omdat deze meer is gericht op de langere termijn en er betere mogelijkheden zijn voor het optimaal functioneren van het gemeentebestuur. Verder is het bij de 'kale' optie niet mogelijk later nog een nieuw bestuurscentrum te realiseren. De extra bouwlaag bij de dure optie kan tijdelijk worden verhuurd. In beide opties is het nodig de Raadhuisstraat te verleggen.

Om de uitbreiding te kunnen financieren stelt het college voor de komende jaren steeds een bedrag van 1,1 miljoen gulden te reserveren. Los van de te kiezen optie zal de gemeenteraad in de be grot ings vergade ring van november hierover een beslissing nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.