+ Meer informatie

Actie (VII)

3 minuten leestijd

In 'reactie' op brieven in het RD van 25 en 26 oktober zend ik u onderstaande reactie.

Bij dezen wil ik mijn instemming geven met het weigeren van het Reformatorisch Dagblad om mee te werken aan de actie van de EO.

De Evangelische Omroep maakt namelijk gebruik van "Media" welke geheel niet zijn geoorloofd en in de hand van Satan een zeer goed middel blijken te zijn van verleiding, en in beelden laat zien wat er van nature in ons hart leeft. Daar het doel de middelen nog steeds niet heiligt, is het voor christenen niet toegestaan van dergelijke middelen gebruik te maken. Dat de EO meent hierop zegen te ontvangen, is dan ook volgens mij een zeer groot misverstand. Tevens liggen er tussen de grondslagen van de "Reformatie" en de doelstellingen van de EO zulke grote verschillen dat het RD ook geen medewerking mag en kan verlenen aan dergelijke wervingsacties.

De strijd tegen de ontkerstening van ons volk (en van onszelf?) dient derhalve op de juiste manier bestreden te worden. Dat deze manier, om de noden en zorgen voor de HEERE neer te leggen, niet schijnt te helpen, mocht ons alleen maar veel tot zelfonderzoek brengen en ons bovenal maar veel aan Gods genadetroon brengen, hetwel Hij alleen ons geven kan. A. Kloppenburg Pastinaak 30 8281 KX Genemuiden Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 rege's) moeten voorzien zijn van naam en adres van de schrijver en de titel van deze rubriek. De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Brieven die niet worden opgenomen, worden niet teruggestuurd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. waarschijnlijk niet dat de programma's meer en meer wereldgelijkvormig worden. Daar ik zelf in het bezit geweest ben van een televisietoestel kan ik daar ook over oordelen. Wat te denken van gospelprogramma's waarbij de hele entourage niet onderdoet voor een popmuziekprogramma?

Ook voor kleding en opmaak geldt: waar blijft in dezen het "Gij geheel anders?" Bovendien is het geloof dat uitgedragen wordt lang niet altijd in overeenstemming met de belijdenisgeschriften of in overeenstemming met het geloof van de oudvaders.

Het is mijns inziens een misvatting dat men hierdoor buitenkerkelijken bereikt want die kijken zelden of nooit naar de EO. Breng het Evangelie met alle programma's die daarbij horen zuiver of breng het helemaal niet. Mijn persoonlijke mening is dat de EO het doet met de wereld wat en God wat. Vandaar deze reactie die ook eens de andere kant van de zaak laat zien.

W. Kalis Troelstrastraat 20 3371 Hardinxveld-Giessendam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.