+ Meer informatie

Goede vorm samenwerking in Staten-generaal

Dr. Kruisinga (CHU):

2 minuten leestijd

De voorzitters van de fracties van KVP, ARP en CHU uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben deze week voor het eerst gezamenlijk vergaderd. ,,Het was een oriënterend gesprek om met elkaar te bepraten hoe de christen democratische samenwerking aan beide zijden van het Binnenhof verloopt", aldus CHU-fractievoorzitter Kruisinga.

„In de Eerste Kamer wordt wel eens gedacht, dat wij in de Tweede Kamer minder samenwerken". Dr. Kruisinga wees deze veronderstelling af. Bij de recente, belangrijke Tweede Kamerdebatten over de energienota (vorige week) en de inkomensnota (deze week) hadden KVP, ARP, CHU een gelijk stemgedrag. Er werden drie CDA moties over de energienota en een CDA motie over de inkomensnota aanvaard. Daaruit blijkt toch een goede vorm van samenwerking aldus Kruisinga.
Het is de bedoeling het beraad van de zes fractievoorzitters in de toekomst voort te zetten.
De besturen van de Tweede-kamerfracties van KVP, ARP en CHU hebben vanmiddag de stand van zaken wat betreft de werkzaamheden van een tiental gezamenlijke fractiecommissies besproken. Deze commissies, eigenlijk meer werkgroepen, zijn na een initiatief van de CHU fractie van het einde van het vorig jaar gevormd ter bespreking van de knelpunten, welke het vormen van een zo groot mogelijke eenheid van opvatting in de drie CDA-fracties in de weg staan.

Voortgang
Het is de opzet, dat deze week alle commissies bijeen zijn geweest. Het beraad van de fractiebesturen is bedoeld om de verdere voortgang te bespreken, nadat er rapporten van de commissies zijn binnengekomen. Verwacht wordt dat in die rapporten wordt aangegeven, op welke punten de drie fracties nog een verschillende invalshoek hebben.
Vanuit de CHU-fractie is al gesuggereerd de overgebleven knelpunten te evalueren op een plenaire vergadering van de drie fracties, te houden tegen het einde van deze maand. Dan zouden gezamenlijke conclusies moeten worden getrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.