+ Meer informatie

Opbrengst wir-fraude voor infrastructuur

Geld niet terug naar bedrijfsleven

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Kok van financiën wil de opbrengst van de bestrijding van de wirfraude besteden aan het verbeteren van de infrastructuur. Het gaat daarbij om minimaal enkele tientallen miljoenen guldens. Het voorstel van het CDA om het geld aan het bedrijfsleven terug te geven, wijst Kok af.

De Tweede Kamer greep gisteravond de behandeling van de najaarsnota over de overheidsfinanciën aan om alvast te bespreken wat er met de opbrengst van het wir-fraudeonderzoek gedaan kan worden. CDA en PvdA bleken daar verschillende opvattingen over te hebben. Beiden willen dat eerst nog een gat van 195 miljoen uit het wir-dossier wordt gevuld, rriaar verder lopen de meningen uiteen.

Het CDA is van mening dat de opbrengst, voor zover die hoger is dan de 195 miljoen, in beginsel terug moet naar de bedrijfsleven in de vorm van lastenverlichting. Gebeurt dat niet, dan betekent dat immers verhoging van de lastendruk. Dat is ongunstig voor het hele bedrijfsleven, vindt het CDA. „De bonafide ondernemers hoeven niet te lijden onder de niet-bonafide ondernemers", aldus woordvoerder Reitsma.

De PvdA wil evenals minister Kok het geld gebruiken voor extra investeringen in zaken als wegen, verbindingen en openbaar vervoer. In het verleden zijn veel van die investeringen uitgesteld, onder andere om de tekorten bij de wir te kunnen betalen. „Het ligt voor de hand om dat geld dan nu weer te bestemmen voor de echt belangrijke doelstellingen van het kabinet", zei Kok, daarmee op de investeringen in de infrastructuur doelend. .

Kok waarschuwde de Kamer overigens wel niet al te gretig te zijn. „We moeten niet de huid verkopen als de beer nog niet eens in het vizier is". Het geld moet volgens de minister ook dienen als buffer tegen nieuwe tegenvallers bij de wir-uitgaven. Overigens worden er bij de wir-uitgaven eerder meevallers dan tegenvallers verwacht.

Belastingen

Het financieringstekort komt wellicht dit jaar wat lager uit dan het gestelde doel van 4,75 procent. De oorzaak daarvan is een meevaller bij het versneld innen van belastingen. Nu al is een deel van de belasting van volgend jaar ontvangen. Dat geld komt echter vanzelf weer in mindering op de belastinginkomsten iii 1992. Daarom wil Kok voor een gelijk bedrag alvast de kinderbijslag van 1992 in 1991 betalen. Per saldo heft dat elkaar dan op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.