+ Meer informatie

Kampwinkels op zondag dicht in Barneveld

Besluit na heftige discussie

4 minuten leestijd

BARNEVELD — De campingwinkels in de gemeente Barneveld zullen op zondag niet enkele uren open mogen zijn. Er zal ook geen proef van een jaar worden genomen. De raad besliste dit gisteravond na een heftige discussie met 13 tegen stemmen. Tegen openstelling stemden CHU (6), SGP (4), Boerenpartij (2) en de heer D. van Boven (AR); vóór stemden VVD (3), PvdA (2). Gemeentebelangen (1), KVP (1) en 2 AR-raadsleden.

In de gemeente Barneveld nabij de kernen Voorthuizen en Garderen hebben zich de laatste vijftien jaar grote recreatiecentra ontwikkeld. Dit is dus de westelijke Veluwegrens. Geleidelijk hebben ook de voorzieningen zich uitgebreid en zijn er onder andere kampwinkels gekomen. Veel winkels waren al jaren op zondag enige tijd geopend. In een in juli 1975 gehouden enquête bleek dat van 30 campinghouders 25 de winkel op zondag open hadden. 

 Enige tijd geleden hebben enkele campinghouders een verzoek gedaan tot officiële openstelling van de winkels op zondag gedurende enige tijd. Tot nu toe waren de winkels namelijk onwettig geopend. In de omringende plaatsen Apeldoorn, Epe en Ede zijn de campingwinkels met toestemming wel op zondag open. In de gemeenten Putten, Nijkerk, Scherpenzeel. Harderwijk en Nunspeet moeten de winkels op zondag dicht zijn.

VERDEELDHEID

Het college van b ên w is verdeeld. : De twee CHU-wethouders.' Rebel en Moorlander, zijn tègen 'openstelling, maar vinden wel dat de winkels op zaterdagavond geopend kunnen zijn. De AR-wethouder Knibbe en VVDwethouder Knook zijn voor beperkte openstelling (van 12, tot 14 uur). Zij menen dat het -genoeg is dat er over de openstelling geen klachten zijn tot nu toe, dat er geen eigenlijke oonrurrentie is met de dorpswinkels en dat de zondagsrust niet wordt geschaad.

De Kamer van Koophandel, de VVV te Voorthuizen en de Recron hebben aangedrongen op openstelling, evenals de Vereniging voor campinghouders. De Nederlandse vereniging voor Zondagsrust en Zondagsheiliging heeft op grond van Gods Woord gepleit voor sluiting. In een ingezonden brief in. de plaatselijke krant deed dit eveneens de niet in de raad vertegenwoordigde GPV-kies vereniging.

De discussie in de gemeenteraad ging er heet aan toe. Naast principiële argumenten — zondagsrust en zondagsheiliging op grond, - van Gods Woord — voerden CHU en SGP ook het argument aan dat de gasten zich moeten aanpassen.

De heer Van Duijn (SGP) merkte op dat de Gerrit Jans Hoeve er een voorbeeld' van is dat het ook anders kan. Hij betreurde het dat een wethouder meer gehoor gaf (hij bedoelde wethouder Knibbe) aan het woord van mensen dan aan het Woord van God, De heer Geurts (BP) was ook .niet -overtuigd van de noodzaak tot openstelling op zondag. De heer Van Boven (AR) meende consequent te moeten zijn en evenals de dorpswinkels ook de kampwinkels op zondag gesloten te moeten houden.

VOORSTANDERS

De voorstanders van openstelling kwamen met een stroom van argumenten. „Verzorging van vakantiegangers is even nodig als verzorging van beesten voor een boer op zondag ' 'Van Elten, AR). „Uit gemeenten waar het toegestaan is gunstige reacties ontvangen" (De' Korte, WD). „Politie zal voor grote moeilijkheden komen te staan" (De Korte, WD). „Waarom zal aan een bestaande toestand een einde worden gemaakt?" (Van Tilburg, PvdA). „Zondagsrust wordt voor veel recreatiehouders stelfs bevorderd" (Van Elten, AR).

De vier wethouders legden allen een stemverklaring af. Tegenstanders van openstelling, de heer Noorlander (CHU) zei nooit voor openstelling van winkels op zondag te zullen stemmen. De heer Rebel vond dat in het verleden consequent hét karakter van de zondag is gehandhaafd. Hij zei dat hij niet wist dat de winkels op zondag open waren. Met stemverheffing riep hij uit dat de ingezetenen zich zullen moeten houden aan het door de raad te nemen besluit, „anders kunnen we beter opstappen".

De heren Knoop en Knibbe vonden het doorslaggevend dat er in het verleden nooit klachten tegen openstelling geweest waren. Volgens hen was deze korte openstellang alleen voor de kam,peerders, geen aantasting van de zondagsrust. De heer Knibbe meende dat als het besluit wordt doorgevoerd, BameveW een nieuwe positie zal gaan innemen.

De vele discussies werden heviger totdat er door stemming een eind aan gemaakt werd, die tot gevolg had dat de kampwlnkeils op zondag gesloten moeten worden. Hoe de uitvoering van het besluit zal zijn is niet bekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.