+ Meer informatie

„Waarom wordt er zo weinig gepreekt uit het boek Openbaring? Wat zijn Nikolaïeten?"

4 minuten leestijd

Het boek Openbaring wordt in het algemeen gezien als een van de moeilijkste bijbelboeken. Volgens deze briefschrijfster wil de jeugd graag meer hierover weten. Begin dan maar met de kanttekeningen, adviseert ds. Van Vlastuin.

Aangezien er weinig wordt gepreekt uit het boek Openbaring is er onder de jeugd een verlangen naar uitleg van dit Bijbelboek. Ik weet heel goed dat God ons het te Zijner tijd via Zijn dienstknechten laat weten, maar zijn er wel dominees die hiernaar verlangen?! Want immers alles uit de Heilige Schrift zal vervuld (moeten) worden! Mag het gebedszaak worden? N.a.v. Openbaring2:6 de vraag: Wat zijn de werken en wie zijn deze mensen?

Ten eerste vraag je je af of wij wel genoeg aandacht hebben voor het boek Openbaring. Ik kan je alleen maar gelijk geven dat dit boek heel belangrijk is. We moeten niet net doen alsof dat boek niet in de Bijbel staat. Sommige mensen verschuilen zich wel eens achter Calvijn, die hier geen verklaring over geschreven heeft. Toch is dat niet terecht, omdat de reformator wel een verklaring schreef over het boek Daniël, waar dezelfde problemen aan de orde zijn. Calvijn heeft deze soort literatuur in de Bijbel dus echt niet ontweken. Een christen zal buigen voor het hele Woord van God. Als ons dingen niet duidelijk zijn, zal het ons uitdrijven naar de Heere, opdat Hij ons licht geeft in Zijn Woord. Als je een brief krijgt van een goede vriend en een bepaald gedeelte is niet duidelijk, dan puzzel je toch net zolang tot dat gedeelte duidelijk is voor je. Zo is het met Gods Woord ook. Gelukkig zijn er genoeg kindeHet boek Openbaring wordt in het algemeen gezien als een van de moeilijkste bijbelboeken. Volgens deze briefschrijfster wil de jeugd graag meer hierover weten. Begin dan maar met de kanttekeningen, adviseert ds. Van Vlastuin. ren van God die wel belangstelling hebben voor dit bijbelboek en er biddend en ijverig in studeren. Gods kinderen zien door het geloof uit naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Als we verlangen naar de wederkomst, zullen we ook nauwkeurig acht geven op de tekenen van de tijd.

Nikolaïeten
Concreet vraag je je af hoe we Openb. 2:6 uit moeten leggen. Wie zijn de Nikolaïeten en wat zijn hun werken? Ik kan je aanraden om in je "stille tijd" gebruik te maken van de kanttekeningen. Die geven een heel korte verklaring van de moeilijkste problemen in Gods Woord. Bovendien is het niet een verklaring van een enkeling, maar alle statenvertalers hebben hun goedkeuring gehecht aan deze kanttekeningen. In de kanttekeningen lezen we: „Deze sekte van de Nikolaïeten leerde, gelijk enige oude schrijvers getuigen, dat hoererij geen zonde was, en dat afgodenoffer te eten geoorloofd was, waartegen het besluit van de apostelen. Hand. 15:29, is gesteld (...)". Andere verklaringen werpen niet een echt nieuw licht op de zaak. Het zijn dus mensen die wel afgodenoffer eten. Was dat zo erg? Als we bedenken dat deze brief aan de gemeente van Efeze geschreven is, kunnen we ons er iets bij voorstellen. Efeze was een grote havenstad en handelsplaats. In die bruisende stad bevindt zich een gemeente van christenen die blootstaan aan allerlei verleidingen. Nog erger is dat er ook gevaren van binnenuit zijn. De Nikolaïeten zijn mensen die meedoen met de afgodenoffers. We moeten dan welhcht denken aan de feesten ter ere van Diana, met alle onzedelijkheid die daarbij hoort. Ze zijn net zoals de Israëlieten in de tijd van Bileam. Ze proberen dat ook nog goed te praten. Dat is wel te begrijpen. Er zaten enorme consequenties aan. Als je je onttrok aan het afgodenoffer en de feesten daarbij, dan onttrok je je aan het maatschappelijke leven in die dagen. Je kon je werk kwijt raken. Je kon je klanten verliezen. De Nikolaïeten pleitten ervoor om toch maar mee te doen. Een afgod is immers niets. En je meent het toch niet. Het zijn mensen van het compromis. Ze willen van twee walletjes eten; de god van deze wereld en de God van de Bijbel dienen en hefhebben.

Getrouwheid
Ook al was men in de gemeente van Efeze lauwig en ontbrak het aan de eerste vurige liefde, toch haatte men deze halfslachtige opstelling. Het waren mensen met karakter, die voor hun belijdenis uit wilden komen. Je kunt de toepassing wel voor jezelf maken. Het is zo verleidelijk om een klein beetje toe te geven aan de tijdgeest. Het ware christen-zijn zit niet in de grote, indrukwekkende dingen, maar in getrouwheid in het kleine... Het is grote genade als je in kleine dingen eerlijk blijft. Die genade wens ik je toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.